Resultados para "conceptos previos"

Tags

  • CONCEPTOS PREVIOS A ESTA MATERIA

    Neste archivo, trato unha das tarefas encomendadas pola profesora; na cal tiñamos que revisar aqueles contidos que demos noutras materias en cuarto de psicopedagoxía e que tiveran certa relación con esta nova materia.

    Tags: conceptos previos, modelos, currículo,

  • 2.- Asesoramento

    Esta aventura na materia de Asesoramento curricular a centros e profesores comezou por unha conceptualización previa daqueles conceptos que tiña interiorizados doutras materias (Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica; e Deseño, Desenvolveme...

    Tags: asesoramento, conceptos previos, ámbitos, tarefas