Resultados para "conclusións finais"

Tags

  • 5. Conclusións Finais e Autoavaliación

    CONCLUSIÓNS FINAIS E AUTOAVALIACIÓN Con esta última parada do meu portafolios, pretendo dar unha visión xeral acerca do que significou para min o paso por esta materia. Nunca antes me enfrontara a unha materia de tales características polo que non foi nada f&aa...

    Tags: conclusións finais