Resultados para "constante aprendizaxe"

Marcadores

 • Flipboard para actualizarme.

  Como la necesidad imperante de la constante actualización social se ha convertido en requisito fundamental para la vida moderna, uso Flipboard. Ciencia, música, política, cine... ¡y muchas cosas más!

 • OAPEE

  Url do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, onde podemos acceder aos progrmas de aprendizaxe permanente.

 • Artefactos Digitales

  Plataforma que recolle innumerables proxectos, mapas mentais, ebooks ou wikis para dar resposta á aprendizaxe baseada en proxectos en distintos ámbitos. 

 • Eduteka

  EDUTEKA é unha publicación que pon a disposición dos docentes, directivos escolares e formadores de mestres centenares de contidos formativos e informativos que axudan a enriquecer, co uso das TIC, os seus ambientes escolares de aprendizaxe

 • Revista Iberoamericana de Educación

  A Revista Iberoamericana de Educación é o instrumento utilizado para a difusión internacional dos avances na investigación e innovación dentro do ámbito da ensinanza e aprendizaxe

 • CeTA

  Páxina web do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe onde podemos acceder aos cursos que se están realizando no noso campus para a formación permanente do persoal docent...

 • El País. Tecnología

  Este Xornal, aporta unha sección centrada en artigos periodísticos sobre Tecnoloxía, permitindo deste xeito unha actualización constante s...

 • Sección de Educación do xornal El País

  Desta sección de educación e tamén da de sociedade podemos atopar...cativas que nos rodean, pois tamén son fonte de coñecementos e aprendizaxe.

 • Educared.org

  Educared forma parte da Fundación Telefónica, a pretende mellorar a mell...n a través da incormporación das TIC nos procesos de ensinanza-aprendizaxe e os seus respectivos modelos...

 • Juxtlearn

  Juxtlearn é un proxecto que se está levando...e en que as novas tecnoloxías facilitan a aprendizaxe xa que estimula a creatividad...Propoñen o uso das mesmas para mellorar a aprendizaxe das Ciencias, Tecnoloxí...