Resultados para "constante aprendizaxe"

Blogs

 • UN CAMBIO NESTE PERCORRIDO.

  Despois dunha temporada  un pouco descon...momento de rematar o meu proceso de aprendizaxe. É curioso como o come...iacute;an o rumbo do meu proceso de aprendizaxe. As semanas de exames crearo...ón no voso propio proceso de aprendizaxe?

 • Ter o móbil ao lado cando estudas pode afectar á túa aprendizaxe

  Debido ao momento que estamos a presenciar cos exames &aac...ntacto co dispositivo pode afectar ao proceso de aprendizaxe. Os resultados presentan q...cute;ns ou iniciativas nos procesos de ensinanza-aprendizaxe sobre esta medida? Facil&i...

 • Integración das TIC na aula

  ...creación de espazo de aprendizaxe compartidos, que permiten un...alumno se situa no centro do aprendizaxe.  O constructivismo c...emento mediante un proceso de aprendizaxe colaborativo, contextualizado...iacute;a nas aulas facilita a aprendizaxe, e sobre todo facilita unha a...

 • PLE (Entorno Persoal de Aprendizaxe)

  ...n nun Entorno Persoal de Aprendizaxe, máis coñecido...te;n do seu propio proceso de aprendizaxe, ou dito doutro xeito, un PLE...ración de episodias de aprendizaxe formais e informais nunha &ua...ón o propio proceso de aprendizaxe. En concreto, "potencia a co...

 • Fin do camiño

  ...indo as nosas experiencias de aprendizaxe coas tecnoloxías educa...lgunhas das teorías de aprendizaxe, considerando a rede como unh...a o responsable da súa aprendizaxe a través da reflexi&oa...is no mundo no que vivimos en constante cambio polo que é esenci...

 • Personal Learning Environments (PLE)

  O nome de PLE ben dado polas siglas en inglés  ...ión dos contidos e procesos do seu propio aprendizaxe e ademais de podelos comunica...etc...) por parte do estudante no seu proceso de aprendizaxe. Aprender a través de...

 • 5. PLE e PLN

    Nesta sesión falamos de PLEs e PLNs. Como...a individuo utiliza para beneficiar a súa aprendizaxe. No PLE intégrase o PL...nenos e nenas saiban organizar o seu entorno de aprendizaxe de forma espontánea. T...

 • Lorena (Bloqueado)

  Entornos de aprendizaxe e Traballo

  Os entornos de aprendizaxe proporcionanlle aos alumnos/as varias ferramen.../as polo que se perde unha parte importante da aprendizaxe que sería moi benefici...a clase, ademais de falar sobre os entornos de aprendizaxe, tamén puidemos comeza...

 • Squeak _ Alan kay

  ...vista e nos métodos de aprendizaxe de Maria Montessori. No prog...cer, así, o proceso de aprendizaxe máis sinxelo. É...ar as súas tarefas. O aprendizaxe en Squeak adquírese de...constrúe o seu propio aprendizaxe é cando realmente cheg...

 • Seymour Papert

  Seymour Papert foi o pai do construccionismo, pioneiro da intelixencia art...ismo destaca a importancia da acción durante o proceso de aprendizaxe, é dicir, para que exista a aprendizaxe o coñecemento debe ser...