Resultados para "constante aprendizaxe"

Páginas

 • O camiño: cal escoller?

  O camiño: cal escoller? Neste primeiro bloque trátanse cuestións...longo traxecto que ten o profesor como guía do proceso de ensinanza- aprendizaxe....

 • e) A viaxe está a piques de rematar pero o caderno aínda non se pechou

  Para concluír o meu caderno de viaxe, teño q...r os meus coñecementos a través do aprendizaxe ao longo da vida. Respecto...e;a autoavaliación sobre o meu proceso de aprendizaxe nesta materia teño que...

 • 3.8 Sexta base: A técnica das tres P

  Entrada de GRUPO:   Por Iria Balayo Abeijón...te;an á escola con dúbidas sobre o aprendizaxe dos seus fillos e  noutr...os requerimientos de alumnos con dificultades de aprendizaxe na sua aula. 2P: Como pode...

 • 1. INTRODUCCIÓN NUN NOVO MUNDO

  ...as redes sociais, polo que tiven que concienciarme e habituarme a ser constante no proceso. Por outro lado...;an incrementándose cada vez que pensaba que todo o proceso de aprendizaxe da materia se avaliarí...

 • 3.1. Primeira Fase

  ...dos no proceso de ensinanza e aprendizaxe dun área especí...chivos, a evolución do aprendizaxe dunha materia concreta, da te...despois de todo o proceso de aprendizaxe é preciso ofrecer un d...egunda fase do meu proceso de aprendizaxe.... ¿Gustaríavo...

 • 2. A diversidade

  ...lidade, a sociedade esta sufrindo un proceso de transformación constante que leva consigo unha gran va...OAP) e, por último, o Plan de Apoio ó Proceso de Ensino-Aprendizaxe (PAPEA). Estes documentos for...

 • Conclusión

  A conclusión do presente E-Portafolios, suporáa o meu seguinte post do blog, en tanto que se entenda este como un reflexo da adquisición do que por d...

 • 4.4.- Asesoramento curricular

  ...e ten que ter acceso aos procesos de ensino-aprendizaxe que se leven a cabo, dende...s con dificultades no desenvolvemento ou na aprendizaxe como “Intervenció...erspectiva proactiva, na que esté en constante colaboración co resto do...

 • 8. CONCLUSIÓN.

  Imaxe sobre o proceso de aprendizaxe na materia Quero empregar esta imaxe para facer a miña conclu...meu paso por esta materia. Ca imaxe quero dicir que o meu proceso de aprendizaxe na materia non foi en balde,...

 • 3. Rematando a primeira parte da materia

  Previamente ao comezo da realización do Prác...oducir novos soportes para os procesos de ensino-aprendizaxe. Nas aulas dos nosos dí...endo o mesmo tipo de probas e deixando de lado a aprendizaxe significativa. Este é...