Resultados para "contidos e procesos"

Blogs

 • Os contidos e os procesos

  ...er traballo de moitas formas (procesos) pero decantámonos por...traballo a través dos procesos que empregamos nesta materia...e para poder aplicar todos os contidos adquiridos dende a teor&iacut...nal. O emprego deste tipo de procesos (o que empregamos nesta mater...

 • Mapa de aprendizaxe: curación de contidos

  Aquí vos deixo o meu mapa de aprendizaxe elaborado en canto o concepto de curación de contidos. Qué vos parece? Axudádeme a completalo.

 • PLE

  ...acute;n, o filtro de información ou de contidos e a produción de infor...a vez, están moi relacionados con tres procesos cognitivos básicos, co...y, Flipoard, Zite e Pulse. Para filtrar os contidos emprega a Papeleira, Deliciou...

 • Compartindo información- Galipedia

  En resposta á actividade proposta nunha das sesións interacti...;n do termo "Curación de Contidos" que podemos encontrar n...figura concreta do "Curador de contidos". Xa existía unha...sticas que debe reunir un curador de contidos...

 • Curación de contidos

  Na actualidade accedemos a unha gran cantidade de información e de d...olo tanto o termo curación de contidos, como un proceso útil...tícipes da curación de contidos? Verdadeiramente penso que no...r dito proceso de curación de contidos...

 • Contornas Persoais de Aprendizaxe

  ...te;n correctamente. Relacionando contidos, podo falar dunha maneira de...ía unha gran cantidade de contidos. Na segunda parte do proceso...iar plans, programas, proxectos, procesos de ensinanza-aprendizaxe e me...cute;n a Comunicación nos procesos educativos e formativos. Ex...

 • Aprendices do novo milenio

  ...nicación transmedia os procesos realizanse a través de...onvertan en co-productores de contidos para conseguir unha construcc...aior participación nos procesos de aprendizaxe e mellorandoos...e;s da implantación de contidos diversificados en varios medi...

 • MODELOS DE ASESORAMIENTO (J. Domingo)

  Durante las clases, salió la siguiente clasificación de J. Domi...acute;n de ese conocimiento de forma puntual, específica. b) Procesos o generalista: dedicado a procesos o estrategias de dinám...

 • As competencias dixitais

  ...acceder a todos por igual, a cada un dos seus contidos, así como na elaboraci...aplicar a tecnoloxía para mellorar os procesos de aprendizaxe. A pesar disto...integración didáctica dos novos contidos. Ao meu parecer, para que...

 • Consumidor+Productor

  ...o productor é producir contidos de forma autónoma coa...isións (importante nos procesos grupais), ensinaríasel...información. Estes procesos son moi importantes dentro da...acute; a educación con contidos dixitais, que axude a desenvo...