Resultados para "continuando coa viaxe"

Tags

  • 4. Continuando coa viaxe...

    Continuando coa viaxe, facemos un transbordo, cambiamos de tren; pero non de destino. (Bloque II: Profesores/as e Asesores/as). Neste punto, atópame outra vez preparada para coller un novo tren que me leve ó mesmo destino. A medida que vou vendo diferentes paisaxes, cada vez te&nt...

    Tags: continuando coa viaxe