Resultados para "desenvolver"

Blogs

 • obxectivos da materia

  ...ecer e comprender as posibles aplicacións da tecnoloxía no ámbito educativo - aprender a traballar e desenvolverse coa rede social "Stellae" - desenvolver o maior número de comp...

 • Clase mércores 30 de outubro

  ...sús Domigo (2010), "Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría", o noso obxecto de traballo e discusión a desenvolver mediante a técnica Acu...

 • Vocación del profesorado.

  ...e unha persoa á cal se lle dan ben as matemáticas pode desenvolver vocación por ser matem...;tico, ou unha persoa con boas condicións físicas pode desenvolver vocación por ser tenis...

 • Obxectivos para Tecnoloxía Educativa

  ...uero acadar nesta materia, pero creo que as que máis destacan son tres: -Recoñecer os instrumentos e recursos útiles para desenvolver o proceso de ensino-aprendiza...

 • Actividade con TIC

  ...o importante para que os nenos e nenas poidan organizar a súa información de maneira eficaz. No archivo explico cómo se desenvolvería a actividade, a exem...

 • Videoxogos - Libros

  ...parece é que cada vez a lectura de libros desaparece máis e con ela millóns de oportunidades para desenvolver habilidades lingüísticas, desenvolver a súa imaxinació...

 • Mis objetivos

  ...los distintos soportes tecnológicos que me serán útiles de cara a mi futuro como pedagoga y saber manejarlos con fluidez. Desenvolver mi capacidad para la utilizac...

 • Competencia Dixital

  ...dade de interaccionar socialmente en torno a elas. Trátase de desenvolver unha actitude activa, cr&iacu...de diferente cultura ou ben lingua, permitindo así as persoas desenvolver competencias interculturais a...

 • Competencia dixital.

  ...e;a realización persoal, exercer unha cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente a...

 • Comezamos co proxecto

  ...ramos as áreas do currículo e as competencias. Posteriormente, cales serían os recursos cos que contaríamos para desenvolver a nosa idea cos rapaces. P...