Resultados para "destinatarios"

Tags

 • Profundizando en los tipos de asesoramiento

        Como en la entrada anterior no he profundizado suficiente sobre los distintos tipos de asesoramiento he decidido elaborar un documento donde sí expongo los tipos que considero que me faltaban en mi labor anterior, reflexionando sobre ellos.  

  Tags: asesoramiento, tipos, destinatarios, demanda, solicitud, contenido, relación, terpeutico, consulta, colaborativo, curricular

 • 5.2 Tipos de asesoramiento.

  TIPOS DE ASESORAMIENTO En este sentido, Zabalza (1996) diferencia entre los siguientes tipos de asesoramiento: a)      Según los destinatarios. - Asesoramiento a sujetos considerados individualmente.- Asesoramiento a procesos concretos que se realizan en el cent...

  Tags: destinatarios, procesos concretos, funciones sectoriales, institución, agentes externos, necesidades, presión directa, presión indirecta, técnicos especialistas, colegas, profesionales, asesoramiento interno, asesoramiento externo, asesoramiento interno-externo

 • Adaptacións Curriculares

  Neste arquivo podedes atopar información acerca dunha das medidas extraordinarias de atención á diversidade: as Adaptacións Curriculares; fundamentada na lexislación vixente: Orde do 6 de Outubro de 1995. 

  Tags: Concepto, destinatarios, NEAE, responsables, elaboración, inspección, estrutura, avaliación, promoción.

 • Adaptacións Curriculares

  No arquivo “Adaptacións Curriculares” podedes atopar un achegamento a esta medida extraordinaria de atención a diversidade, fundamentada pola lexislación vixente na nosa Comunidade Autónoma. O link no que podedes atopar dito arquivo é o seguinte: ht...

  Tags: concepto, destinatarios, neae, responsables, elaboración, inspección, estrutura, avaliación, promoción.

 • Programas de Diversificación Curricular

  No seguinte arquivo podedes atopar información acerca dos Programas de Diversificación Curricular, apoiándome na lexislación vixente que os regula. 

  Tags: Flexibilidade, concepto, destinatarios, condicións de acceso, proceso, duración, agrupamentos, avaliación, estrutura.

 • Programas de Diversificación Curricular

  No arquivo “Programas de Diversificación Curricular” podedes atopar unha aproximación a ditos programas, apoiándome na lexislación vixente que os regula. O link no que podedes atopar dito arquivo é o seguinte: http://stellae.usc.es/red/file/view/541...

  Tags: flexibilidade, concepto, destinatarios, condicións de acceso, proceso, duración, agrupamentos, avaliación, estrutura.

 • Programas de Cualificación Profesional Inicial

  Este arquivo é un achegamento aos Programas de Cualificación Profesional Inicial, fundamentado na lexislación vixente: Orde do 13 de Xullo de 2011. 

  Tags: PCPI, finalidade, destinatarios, condicións de acceso, proceso, duración, avaliación, estrutura, modalidades, módulos, flexibilidade, nivel 1, etc.

 • Programas de Cualificación Profesional Inicial

  No arquivo “Programas de Cualificación Profesional Inicial” podedes atopar unha aproximación a ditos programas, fundamentado na lexislación vixente: a Orde do 13 de Xullo de 2011. O link no que podedes atopar dito arquivo é o seguinte: http://stellae.usc.e...

  Tags: pcpi, finalidade, destinatarios, condicións de acceso, proceso, duración, avaliación, estrutura, modalidades, módulos, flexibilidade, nivel 1, etc.

 • ¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre os PDC e os PCPI?

  O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre os Programas de Diversificación Curricular e os Programas de Cualificación Profesional Inicial, con fin de complementar o exposto anteriormente ao resp...

  Tags: PDC e PCPI, lexislación, destinatarios, condicións de acceso, duración, estrutura...