Resultados para "discapacidade"

Tags

  • Importancia da tecnoloxía en Educación Especial

    Unha vez finalizado o curso e tendo xa realizados os dous periodos de prácticas pertencentes á carreira, gustaríame falar sobre a grandísima relevancia que cobra a tecnoloxía para as persoas con necesidades educativas especiais. As miñas prácticas...

    Tags: educación especial, avances tecnolóxicos, autonomía, estimulación, capacitación, discapacidade

  • Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

    http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf Neste enlace podedes atopar a Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, unha lei que foi aprobada fai tan só uns días e que penso que debemos ter moi conta na nosa lab...

    Tags: adaptación curricular, lei, discapacidade, necesidades