Resultados para "documentos"

Tags

 • Slideshare

  O presente sitio web permite compartir e comentar os contidos subidos aos seus usuarios. Neste espazo aínda que destacan as presentacións Power Point, inclúense tamén outros documetos Word, OpenOffice ou PDF. Destaco a utilización desta web como apoio e procura...

  Tags: slideshare, compartir, documentos

 • Dögpile Web Search

  Dögpile é un metabuscador que se serve dos buscadores Google, Yahoo e Yandex para atopar aquela información que requiras. As páxinas que ofrece son totalmente confiables, sendo a súa información verídica e fiable. Permite facer búsquedas de v&...

  Tags: metabuscador, información confiable, vídeos, imaxes, documentos, noticias

 • SlideShare

  SlideShare é un sitio web que ofrece ós seus usuarios a posibilidade de subir e compartir en público ou en privado presentacións de diapositivas ou documentos. Para os que non son usuarios, podémonos beneficiar deste sitio web, xa que dásenos a posibilida...

  Tags: tecnoloxía, sitio web, subir, compartir, presentacións, documentos

 • Dialnet

  Dialnet é unha ferramenta moi eficaz para atopar calquera tipo de documento académico on-line, xa sexan revistas ou documentos nun sentido estricto. Así, accedemos a moitos artigos totalmente fiables e validados.

  Tags: ferramenta, servizo, artigos, revistas, documentos

 • 5. Autoavaliación do proceso

  Antes de entrar de xeito profundo na miña autoavaliación nesta materia a través da actividade realizada neste e-portafolios, debo amosar dúas entradas ó blog que nos dan conta do que me supuxo a materia de “Formación e Desenvolvemento Profesional do...

  Tags: autoavaliación, mellorar, aprender, fonte bibliográfica, mostra, reflexión, documentos, tempo, metacognición, materias, contidos