Resultados para "ensinanza"

Blogs

 • Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza - Aprendizaxe

  No documento adxunto, recollo que se entende polo Plan de Apoio ao Proceso de Ensinanza- Aprendiza, así como exemplos dos que poderían ser obxectivos a traballar neste pl...

 • As NNTT na ensinanza

  ...omo institución formal responsable da ensinanza e da aprendizaxe, debe respon...volucionaron e están revolucionando a ensinanza tradicional, tanto nos materi...tre profesores e estudantes, en definitiva a ensinanza vai cambiando acorde cos novo...

 • Medio, soporte ou algo máis?

  ...cnoloxía so se utilizou como medio de ensinanza, un encerado, un proxector, u...ecnoloxía que a podemos utilizar como ensinanza en si mesma.  A UNESCO...non é so un medio para os procesos de ensinanza-aprendizaxe senon que implica...

 • TEAM- TEACHING

  ...sp;    Mellorar a calidade da ensinanza e da orientación escol...      Aprobeitar na ensinanza a boa influencia beneficiosa...a metodoloxía e as técnicas de ensinanza (combinando debates, conferen...

 • E-Learning

  ...;n a través de Internet. Este tipo de ensinanza online permite a interaci&oac...is para ser a forma predilecta do proceso de ensinanza-aprendizaxe do futuro. Este s...ada coa consecución dos obxectivos de ensinanza e aprendizaxe.  Por t...

 • Massive Online Open Course

  ...coñecemento coa fin de que chegue o maior público posible. O MOOC polo tanto pódese considerar coma unha ensinanza a distancia, pero non toda a ensinanza a distancia viría a se...

 • VOLTA A COMEZAR!

  A nova pregunta sobre a que temos que traballar é a seguinte: AS TECNOLOXÍAS MODIFICAN OU AXUDAN Ó PROCESO DE ENSINANZA NA UNIVERSIDADE ? Compañeiras de gr...

 • Nube de palabras

  ...orma, contempla a tecnoloxía como unha ferramenta para usar na ensinanza e na aprendizaxe, polo que &e...aterial Desenvolvemento Artefacto Realidade física Ensinanza Máquinas T&eacut...

 • Dimensións do asesoramento psicopedagóxico

  ...cíbese como un medio ao servizo da individualización da ensinanza, un medio para ofrecer dende...o integran e a capacidade de aprender do alumnado ao que se dirixe a ensinanza, nun proceso que deberí...

 • Competencias do pedagogo/a ante as TICs

  ...o xa dixen na miña anterior entrada a ensinanza vai cambiando e adaptá...ento didáctico ou aplicación a ensinanza para poder introducir e empre...ue mellore a educación e o proceso de ensinanza dos alumnos será posit...