Resultados para "ensinanza primaria"

Páginas

 • 2. Comezando a andaina

  ...andaina o luns 2 de Marzo do 2015, sentíame coma unha nena de primaria, ilusionada e con moitas ganas...an claras pero sentíame asustada ante un novo método de ensinanza e un novo método aval...

 • 1. INTRODUCCIÓN.

  O tratamento desta materia, Tecnoloxía Educativa, enfocoa cara o apoio das funci&o...Tecnoloxía Educativa é a mellora da ensinanza e a aprendizaxe partindo das...ando a integración na tecnoloxía da ensinanz...

 • 4.3.- Dimensións do asesoramento psicopedagóxico

  As diferentes dimensións que conforman o asesorameto psicopedagóxico, segun...n medio ao servizo da individualización da ensinanza, un medio para ofrecer dende...cidade de aprender do alumnado ao que se dirixe a ensinanz...

 • O camiño: cal escoller?

  O camiño: cal escoller? Neste primeiro bloque trátanse cuestións sobre a profesión de pr...continua no longo traxecto que ten o profesor como guía do proceso de ensinanz...

 • O camiño: cal escoller?

  O camiño: cal escoller? Neste primeiro bloque trátanse cuestións sobre a profesión de pr...continua no longo traxecto que ten o profesor como guía do proceso de ensinanz...

 • 1.Introducción

  Antes de embarcarme neste viaxe gustaríame decir que entendo por portafolios e o q...uso deesta ferramenta no proceso de aprendizaxe e ensinanza: Xestionar de maneir...unha maior implicación no proceso de ensinanz...

 • 9.1. Mi difícil tarea

  Como formador yo soy un profesional de la formación...ferentes niveles -> Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación...rman a los docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Facultades de Ci...

 • 3.9 Sétima base: Relacións despois das prácticas

  ...s asesoras/es das/os profesores de Infantil, Primaria e Secundario con quenes van a...ballar en conxunto cos mestres de Infantil e Primaria a nosa opinión sobre a...lles pode marcar para mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. O necesario &e...

 • 2.10.6 Tomando algo con los profesores

         Al igual que en la...profesores y profesoras de infantil, primaria y secundaria con quienes van...licados, que los de Educación Primaria y Secundaria. A los profesore...or a los profesores de infantil y de primaria, ejerciendo en ocasiones su a...

 • 5.3 Vivencias

  ...estiven pasando o test BADyG para infantil e primaria e esta semana pasarei o test W...s asesoras/es das/os profesores de Infantil, Primaria e Secundario con quenes van a...lles pode marcar para mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. O necesario &e...