Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Blogs

 • Personal Learning Environments (PLE)

  ...ontidos e procesos do seu propio aprendizaxe e ademais de podelos comu...e do estudante no seu proceso de aprendizaxe. Aprender a través...porcionando así un espazo persoal, que pertence e está contr...medio unha persoa pode crear un entorno a súa medida mediante widg...

 • PLE

  ...do PLE, isto é, o noso entorno persoal de aprendizaxe, entorno que todas as persoas temos, a...acute;xina web.  O PLE (entorno persoal de aprendizaxe) fai referencia a unha fo...     Rede persoal de aprendizaxe (PLN= Persoal Learning Networ...

 • ENTORNO PERSOAL DE APRENDIZAXE (PLE)

  ...PLE. Segundo a Wikipedia, os Entornos Persoais de Aprendizaxe (PLE) son sistemas que ax...der. Polo tanto é algo persoal, aberto e modificable, cunha...incipal obxectivo facilitar a aprendizaxe dunha maneira informal e non...onalizada Modificable APRENDIZAXE Informal Complemento da a...

 • O meu entorno persoal de aprendizaxe

  ...se entende por PLE. Un PLE ou entorno persoal de aprendizaxe  é un conxunt...implica falar de PLN ou rede persoal de aprendizaxe; facendo referencia ao entorno social para aprender o cal abarca...ñeda, L. (2013).  Entornos personales de aprendizaje: clave...

 • Rematando....

  ...arei farei un breve resumo da aprendizaxe que esta materia, Experiencias e Aprendizaxe na Era Dixital, me aporto...ing Environment), é un entorno persoal de aprendizaxe que che permite recibir infor...a cando un se sitúa no entorno que se está a tratar xa se...

 • Os entornos de Aprendizaxe

  ...; dicir, cada suxeito crea un entorno favorable para a súa aprendizaxe no cal se contemplan tres...reflexionar sobre o que este entorno...participan no noso entorno de aprendizaxe. Por isto pódese dicir...nenos saiban organizar o seu entorno de aprendizaxe de maneira innata...

 • PLE

  ...n ferramentas para xestionar o seu propio aprendizaxe pero, á diferenza...propio PLE, é didir, o seu propio entorno persoal de aprendizaxe, que nos serve para a xesti&o...a compartir e producir emprega o seu blog persoal,  Flickr e Youtube. Final...

 • Reflexión sobre o meu Entorno Persoal de Aprendizaxe

  ...za teñen dentro do meu entorno persoal de aprendizaxe son as redes sociais. Sen...s teñen dentro do noso entorno persoal de aprendizaxe e tratásemo...propia iniciativa e interese persoal, a través dun método de aprendizaxe baseado no ensaio-erro, das m...

 • PLE e Conectivismo

  ...oloxía basada nos entornos persoais de aprendizaxe (PLE...tión do seu proceso de aprendizaxe. Un exemplo podería se...podemos ver que é algo persoal, dinámico, creativo e inno...cion.com/tendencias/que-es-un-entorno-personal-de-aprendizaje-o-ple-y-c...

 • Conectivismo e PLE

  ...de establecer cos demais e co entorno mediante as ferramentas que n...Personal Learning Enviroment) entornos personais de aprendizaxe. So...vemos que é gratuito, persoal (adaptase as característic...lización deste tipo de aprendizaxe persoal. Polo tanto, e como aclaraci&oacu...