Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Páginas

 • 7. MAPA CONCEPTUAL.

  http://stellae.usc.es/red/file/view/119105 Coa elaboraci...aqueles que consideramos mais importantes na nosa aprendizaxe da mesma. Ao igual que no de...émoslle importancia a contidos como as teorías da aprendizaxe como o eixe e a base para rea...

 • PLE, Conectivismo e brecha dixital

  ...emento do coñecemento (persoal a rede, da rede a instituci&oacut...p; Esquema PLE   ENTORNO PERSOAL DE APRENDIZAXE (PLE) &n...u en formatos dixitais. Rede Persoal de Aprendizaxe: está formada por toda...egundo o documento “Los Entornos de Aprendizaje (PLEs): una nueva...

 • 2-O conectivismo: aprender en rede

                      &...cute;n da entrada "Conectivismo e aprendi...olo que a web constitúe un entorno potencial de aprendizaxe, no que a teoría por e...ando ós procesos de ensino-aprendizaxe, era necesaria a aparici&oacu...

 • 1.1O proceso de aprendizaxe

  Para realizar unha análise á...omo comparación o proceso de aprendizaxe para montar en bicicleta. Tod...oacute;n, ao igual que o proceso de aprendizaxe desta materia. Este proceso p...s profesoras e os métodos de aprendizaxe que levamos a cabo eran total...

 • 5.1. Reconstrucción da obra

  ...da teriamos A Curación de Contidos e o PLE, que a pesar de ter falado do meu Symbaloo, non afondara máis sobre o tema do Entorno Persoal de Aprendizaxe ou da curación de cont...

 • 3. Continuando coa aprendizaxe

  Logo da parada para a realización do Practicum I, volvemos as clases e a rede social , persoalmente algo máis activa e con ganas de buscar, seleccion..., como o Copyleft; todo isto serviranos a nivel profesional e persoal tan...

 • 2. Adentrándonos no descoñecido

  ...ros novos, en definitiva, adquirindo así un xeito de aprendizaxe distinto a través...es sociais, os RSS, os lectores feeds ou agregadores... O PLE (Entorno Persoal de Aprendizaxe). A curación de cont...

 • 2.2.- Definicións de portafolio e de portafolio electrónico

  Estas son algunhas das definicións d...oacute;n que explicitan procesos de aprendizaxe individual, describen pro...en metas futuras de desenvolvemento persoal e profesional” http://unlp-...umno sobre o logro de obxectivos de aprendizaxe, as estratexias de aprendizax...

 • 2. Toma de contacto

  ...contacto cun novo proceso de aprendizaxe. Comezan así as...de “tecnoloxía e aprendizaxe de linguas estranxeiras&rdquo...to contido, e polo tanto unha aprendizaxe superficial do presentado. Re...ificación dunha crenza persoal, que consistía en que unha...

 • 6. Chegada a porto de destino

  ...os principais aspectos deste entorno marcado pola tecnoloxí...rotagonista do meu proceso de aprendizaxe. Este cruceiro pola te...grandes pegadas tanto a nivel persoal como profesional. A nivel pers...de máis cruceiros? Persoalmente penso que existen moitas pro...