Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Páginas

 • 4. Finalización- listo para levar

  ...do e reflexe a meu proceso de aprendizaxe andadura na tecnoloxía...Software e teorías da aprendizaxe; existen unha gran cantidade...radicionais de ensino -  aprendizaxe. Para o cal é necesari...acute;o unha reflexión persoal da experiencia na materia tecnolo...

 • 3.1 Sobre a clase.

  Aquí vese reflexado o traballo realizado o longo d...elaboración depende do noso método persoal de traballo, deste xeito, nes...on plantexadas, as opinións e o proceso de aprendizaxe que se foi elaborando. Son tr...

 • 2.3.- Caracterísiticas dun portafolio e dun portafolio electrónico

  ...studante sobre as súas aprendizaxes e o desenvolvemento de c...pios procesos de pensamento e aprendizaxe. Permite ao estudante id...ocontrola o propio proceso de aprendizaxe mediante o uso de estratexias...o coñecemento de forma persoal, dunha forma aberta e colaborativ...

 • 4. Terceira Estación: "Tecnoloxía Educativa"

  ...a unha maior seguridade na rede, unha maior aprendizaxe con este tipo de medios,...e;til na educación xa que facilita a aprendizaxe, obter coñecemento...ión de problemas, etc. Para crear un entorno persoal seguro é importancia a com...

 • 1. Comezamos!!

  Xa pasaron meses, desde aquela primeira clase de Tecnolox...ue iamos levar a cabo o noso proceso de ensinanza-aprendizaxe. Nun primer momento, cando l...costa adaptarte a esta nova modalidade de ensino-aprendizaxe, no meu caso non estaba acost...

 • 4.2. As TIC na aula: Os profesionais da Educación

  ...as TIC tanto no ámbito persoal como profesional á hor...ntro da aula como un medio de aprendizaxe diferente ao tradicional xa q...an dinámicas amenas de aprendizaxe, non deixan de ser unha ferra...ute;a ofrece posibilidades de aprendizaxe fóra do espazo e do te...

 • 1. INTRODUCIÓN

  Con este  e-portafolio quero expoñer o que foi o camiño da miña aprendizaxe coa tecnoloxía e empre...nte e foron aumentando e mellorando a miña aprendizaxe.

 • A.7. Conclusión

  ...continuar cun análise persoal do que implicou para min as&i...s coa miña experiencia persoal e facendo especial fincapé...se cargando de números aprendizaxes e contidos que me axudaron a...cute; como son consciente dos aprendizaxes que adquirín. Sen d&...

 • A.2. Introdución

  Que é Tecnoloxía educativ...papel das tecnoloxías no aprendizaxe dos alumnos. Para rematar...usións finais acerca dos aprendizaxes e a implicación persoal na presente materia. O que quero...dende a miña experiencia persoal e apoiándome sempre nos co...

 • Conclusións finais

  ...Debemos ir renovando as nosas aprendizaxes, actualizándonos,...vas metas no mundo das TICs. Persoalmente, creo que agora, finalizada...vamos a ser mentes abertas e, persoalmente, integrar no noso día...e;a e particularmente na nosa aprendizaxe as novas tecnoloxías d...