Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Páginas

 • C.2. Segunda parada da viaxe: O meu banco de recursos.

  Nesta subpáxina vou a falar do meu blog persoal, no cal incorporei temá...como mediador nos procesos de aprendizaxe dos seus educandos, citar tam...e estaba freando o proceso de aprendizaxe do mesmo. Así, a s&uac...verbal nos procesos de ensino-aprendizaxe A comunicación non v...

 • 4. Entorno de Aprendizaje.

  El último apartado de este e-portafolios he decidido realizarlo sobre el entorno personal de aprendizaje (PLE), ya que ha sido...o de PLE (Personal Learning Enviroment) o entorno...la perfección de qué se trata el Entorno Per...

 • 8.1.- Asesor/a

  O asesor/a é unha das pezas fundamentais no proceso do asesoramento curricular. Nos seguintes apartados afon...que desenvolver, e por último realizarei unha reflexión final e persoal sob...

 • 7. Consideracións finais

  Logo do meu paso por esta materia, na miña mochila...que considero moi valiosos para o meu proceso de aprendizaxe. A miña evolució...r deles e aplicalos á vida real. Mais a aprendizaxe arredor da tecnoloxía...

 • Introdución

  Introdución Unha vez chegados ao...ión de todo o meu proceso de aprendizaxe en dita materia. Que mello...evolución do meu proceso de aprendizaxe, que con outro proceso de evo...seño do vestido con todas as aprendizaxes significativas que adquir&ia...

 • 6. Chegada a meta: Conclusión

  ...aacute;is na educación se favoreza o aprendizaxe autónomo por parte...rse pero dos erros tamén se realizan aprendizaxes. Esta liberdade a hora d...posibilidade ir estruturando o noso propio Entorno Persoal de Aprendizaxe. A metáf...

 • 3.2.Da aula ao centro e, volta? Redimensionar o asesoramento

  Según Bolívar: Dende a metade dos noventa cambiou rad...prácticas de ensinanza/aprendizaxe necesitamos, a continuaci&oac...acute;an apoiar a ensinanza e aprendizaxe que desexamos) -  ...rear novas fórmulas de aprendizaxe continuo dentro das comunidad...

 • A mensaxe:

  Unha vez presentados emisor e receptor no esquema anterior, procederei a desglosar a mensaxe en función dos...s na materia, relacionándoos cos diferentes contidos tratados de forma persoal en...

 • 2. Primeira Estación: "O Inicio"

  ...ware, hadware…) aplicados a un contexto de formación persoal e en sociedade, permite a res...cute;n así como a difusión de información nun entorno de aprendizaxe dixital para toda a comunidad...

 • 3.1. Real ou virtual?

   Real ou virtual? Falamos só de ferramentas cando nos referímos &...son só ferramentas. Son  tamén entorno...onde poden desenvolverse actividades de ensinanza-aprendizaxe, nin mellores nin peores que...