Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Páginas

 • Entendimiento téórico

  En este apartado incluyo los comentarios que fundamentan lo que es mi pensamiento entorno al debate de incluir o no la tecn...rtante para mi pensamiento actual entorno al tema como es la curaci&oac...a transformadora de la ciudadania entorno...oacute;n para desarrollar un buen entorno de...

 • Raíces

  ...dente dentro do meu desenrolo persoal. Estas entradas, as cales mos...amplia conexión entre aprendizaxe, interacción e coo...e;is detalle o meu proceso de aprendizaxe. Tamén son consciente,...r relfexión e traballo persoal, para beneficio propio e apra bri...

 • 3.3 Tweets

  ...hegaron a desbordarlo.  Persoalmente, tamén quedei sat...importante no meu proceso de aprendizaxe en relación a esta...día seguinte. A nivel persoal estou totalmente en contra disto,...tigos sistemas de ensinanza - aprendizaxe convertéronse en m&eac...

 • 2.1. Como foi a subida?

  Como xa sinalei no anterior apartado introd...volvemento de coñecementos e aprendizaxes na rede Stellae é not...índome así crear unha aprendizaxe continuada, moldeando a mi&nt...ar unha “comunidade” de aprendizaxe na cal todas aprendemos de to...

 • A.1. Índice

  Introdución 1. Comeza o camiño 2. Paradas obrigatorias 3. A Sociedade 4. Aprendizaxe e formación. A educación. Conclusión Bibliografía e webgrafía

 • 3. Aplicación no campo educativo

  Nesta categoría trátase a cuestión d...chegar a este colectivo, favorecendo tanto a aprendizaxe como a integración dos...“existen aplicacións que faciliten a aprendizaxe?”. Este será o t...

 • 3º Rasgo: Transmedia e Educación

  O termo Narrativa Transmedia non o coñec...ito da educación, aos procesos de ensino - aprendizaxe. Penso que este xeito de abor...activos e participativos nos procesos de ensino - aprendizaxe.

 • 6. Conclusión

  ...cas: permite desenvolver unha aprendizaxe autónoma, fundamen...tanto a un enriquecemento da aprendizaxe; esperta en nós o sent...do,  a percepción persoal de que detrás dunha entrad...ptar una interrelación persoal na que esas outras persoas nos so...

 • 7.5.- As comunidades de aprendizaxe

  ...99), define as comunidades de aprendizaxe como “un proxecto de tr...dun centro educativo e do seu entorno para conseguir unha sociedade da...todas as persoas, baseada na aprendizaxe dialóxica, mediante un...aclarar que as comunidades de aprendizaxe parten de altas expectativas...

 • 3. Construíndo a miña cabana

  De pronto gústache e, como cando...ra e o perfeccionamento da ensinanza-aprendizaxe. Deste xeito, decid&ia...cute;r unha cabana, un pequeno lugar persoal para ter moi presente, un sit...iña futura vida profesional e persoal requiriríame visitala a mi...