Resultados para "entornos virtuais de aprendizaxe"

Blogs

 • PLE e VLE

  ...autónomo o seu propio aprendizaxe, e, por outro lado, introduce o termo VLE (Entornos Virtuais de aprendizaxe)    &nbs...mediante plataformas ou aulas virtuais, pero en todo caso estariamos a...desas plataformas e/ou aulas virtuais....

 • Descubrindo as Contornas Virtuais de Aprendizaxe

  ...s compartidos ou os encontros virtuais. Os autores dan moita importanci...aacute;s Cotornas Virtuais de Aprendizaxe, xa que é algo que oco...acute;s Tamayo, P. R. (2007). Entornos virtuales de enseñanza-ap...2000). Trabajo cooperativo en entornos virtuales de aprendizaje. En: J....

 • Entornos Persoais de Aprendizaxe. PLE/PLN

  ...é importante falar dos entornos de aprendizaxe.  O concepto de PL...serían aqueles espazos virtuais onde se pode crear ou modific...cute;n: serían aqueles entornos para interactuaar con outras...eacute; fundamental que estes entornos de aprendizaxe se desenvolvan desde a escola...

 • Lorena (Bloqueado)

  Entornos de aprendizaxe e Traballo

  Os entornos de aprendizaxe proporcionanlle aos alumnos/as...nos/as polo que se perde unha parte importante da aprendizaxe que serí...ta última clase, ademais de falar sobre os entornos de aprendizaxe, tamén puidemos comeza...

 • Fundamentación teórica da Tecnoloxía Educativa.

  ...delo construtivista, no que a aprendizaxe está condicionada p...acute;ns do suxeito ós entornos virtuais a partir da propia experienci...tar os procesos cognitivos en entornos virtuais, dende a perspectiva de que o se...desenvolver o seu proceso de aprendizaxe. A finais do siglo XX e ini...

 • Contornas Persoais de Aprendizaxe

  ..., podo falar dunha maneira de aprendizaxe, nomeada coma Contornas Persoais de Aprendizaxe (en inglés: Persoal...e-mi-ple/ Reig, D. (2011). Entornos personales de aprendizaje (PLE)....usa/ecoescuela/ate/2011/06/30/entornos-personales-de-aprendizaje-ple/...

 • ¿Por qué se introduce a tecnoloxía na escola?

  ...cen contornos ou ambientes de aprendizaxe flexibles e interactivos p...innovar os procesos de ensino-aprendizaxe a través do desenvo...ue coñezo son as aulas virtuais do e-Learning que permiten o des...ordenadores e Internet, aulas virtuais ou portais educativos que permit...

 • As políticas Educativas e as TIC

  ...quot;iniciarse no emprego para a aprendizaxe das tecnoloxías da...xestionar o proceso de ensinanza-aprendizaxe na aula. Esta idea é...oloxía Educativa: Fala de entornos virtuais de aprendizaxe, o emprego compartido das plataformas virtuais e tecnolóxicas do Ministe...

 • E-learning. Rol do pedagogo.

  Anteriormente falei dos termos conectivismo,...és de internet. Este tipo de aprendizaxe on-line permite a interacci&o...o actor principal do seu proceso de aprendizaxe que aborda desde o seu propio...acompañamento que facilita o aprendizaxe pola súa claridade na...

 • TIC TAC TEP

  ...TAC- tecnoloxías do aprendizaxe e coñecemento. As rede...versas metodoloxías de aprendizaxe dependendo das súas ca...demos observar aparece o PLE (entornos personales de aprendizaxe) os ca...prendizaxe e as TEP cos PLEP (entornos persoais de aprendizaxe e partic...