Resultados para "estudo de casos Echeita"

Tags

  • Episodios de un desencanto. Echeita (2005)

    Análise e valoración das aportacións de Echeita (2005) no seu estudo de casos recollido no capítulo "O asesoramento desde dentro. O que sobra e o que importa". Tras valoracións diversas entre os dous autores decido recoller cadanseu relato por separado, para as...

    Tags: estudo de casos Echeita, Episodios de un desencanto, a labor asesora dende o individualismo.