Resultados para "etc."

Tags

 • Diario Mércores 4 de Decembro de 2013

  Neste arquivo atópase o diario da última sesión de clase desta materia (4/12/5012) na cal fixemos primeiramente un seminario co texto de Xerardo Echeita e Víctor Rodríguez "El asesoramiento desde dentro. Lo que sobra y lo que importa" e logo, unha aproximaci&oac...

  Tags: Colaboración, adaptación, cambio, seducción, idealizacións, preconcepcións, rexeitamento, illamento, obxectivos, atención á diversidade, ACS, PCPI, PDC, etc.

 • Programas de Cualificación Profesional Inicial

  Este arquivo é un achegamento aos Programas de Cualificación Profesional Inicial, fundamentado na lexislación vixente: Orde do 13 de Xullo de 2011. 

  Tags: PCPI, finalidade, destinatarios, condicións de acceso, proceso, duración, avaliación, estrutura, modalidades, módulos, flexibilidade, nivel 1, etc.

 • Que facer cando prevemos que un alumno/a vai necesitar medidas de atención á diversidade?

  Neste arquivo intentei dar resposta a seguinte cuestión ¿Que facer cando prevemos que un alumno/a vai necesitar medidas de atención á diversidade? Intentei responder a esta cuestión facendo preguntas que abarcasen aspectos máis específicos e dotand...

  Tags: Identificación, NEAE, atención integral, normalización, inclusión, informe psicopedagóxico, individualización, diversidade, decisións de escolarización, modalidades, plan de actuación, autonomía, avaliación, promoción, etc.

 • ESCENARIOS DA ACCIÓN DO ASESOR/A

  Neste arquivo intentei afondar nos escenarios da acción do asesor centrándome no ámbito educativo seguindo a clasificación proposta por Jesús Domingo Segovia. 

  Tags: Currículo, profesorado, centro, ideoloxía, culturas, colaboración, profesional, persoal, cambio, mellora, dinamismo, etc.

 • La colaboración. Eje de la función asesora

  A continuación subo un archivo denominado "La colaboración. Eje de la función asesora" tratando de profundizar un poco más sobre la importancia de la colaboración en todos los ejes profesionales de la vida, y más aún, en la función asesora. ...

  Tags: la colaboración, eje de la función asesora, modelo de intervención de la colaboración, estrategias facilitadoras de la colaboración, actitudes profesionales, etc.

 • FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO

  Neste arquivo aparece unha aproximación ás funcións do asesoramento. 

  Tags: Funcións, significado, problemas, ideas clave, proceso bidireccional, mellora, colaboración, responsabilidade compartida, diálogo, negociación, pequenos cambios, colega crítico, etc.

 • Tal vez colaborar non sexa suficiente. Rodríguez (2005).

  Análise e valoración das aportacións de Rodríguez (2005) no capítulo "O asesoramento dende dentro. O que sobra e o que importa". Como xa comentei no anterior documento de Echeita, recollo cadansúa aportanción pois considero relevante tratalo de fo...

  Tags: estudo de casos de Rodríguez, Tal vez colaborar non sexa suficiente, traballo institucional, colaboración, etc.

 • PORTAFOLIOS DIXITAL

  Neste arquivo aparece unha aproximación aos portafolios dixitais. 

  Tags: Significado, vantaxes, inconvenientes, obxectivos, aprendizaxe significativa, denominacións, motivación, etc.

 • Asesoramento vs Orientación

  Neste arquivo aparece unha aproximación ao asesoramento e a orientación tratando de ver cales son as súas similitudes e diferencias guiándome por "El asesoramiento y la educación, dos prácticas que convergen" de María del Mar Rodríguez Romer...

  Tags: Servizo directo, indirecto, guidance, couseling, consulta, interacción, estatus de igualdade, poder, etc.