Resultados para "evolución"

Tags

 • EVOLUCION

  Cuelgo esta foto porque me ha resultado impactante!! Refleja la evolución del hombre desde sus inicios hasta la actualidad, fijándose en las herramientas a utilizar para desempeñar el trabajo. Me da que pensar la verdad...en la actualidad la herramienta estrella de trabajo...

  Tags: evolución, herramientas, ordenador

 • Infografía sobre Tecnoloxía Educativa

  Como me gustou bastante a páxina e, asemade, vinlle moita utilidade as infografías e sobre todo as oportunidades que se nos brindan en canto a modelos, emoticonos, imaxes ou temáticas, animeime a facer outra pero coa temática propia da materia, é dicir, o que o ...

  Tags: tecnoloxía, historia, infografía, conceptos, evolución

 • Infografía sobre as Tics

  Nunhas das primeiras clases expositivas falouse sobre se aqueles instrumentos que utilizamos cotidianamente na aula son entendidos como tecnoloxías ou non. Por exemplo, un bolígrafo enténdese como un instrumento tecnolóxico? Penso que a resposta é que si, porque...

  Tags: Tics, evolución, aula, tecnoloxías

 • Evolución

  O día 2 de marzo comezamos un novo camiño por medio da materia de Tecnoloxía Educativa. As miñas expectativas respecto a ela eran máis ben de coñecer recursos para poder afrontar os novos retos educativos nun aula e poder coñecer un novo modelo de ...

  Tags: tecnoloxía educativa, evolución

 • Carta á tecnoloxía

  Querida Tecnoloxía: Atopámonos de novo. Esta vez non che escribo para comezar o percorrido dunha materia, senón para concluír un período de aprendizaxe. Isto non significa que deixe de interesarme por ti, senón máis ben que comezarei a interesar...

  Tags: tecnoloxía, evolución

 • 2. ¿Desde dónde parto?

  Antes de comenzar a asistir a la materia de Tecnología Educativa, mi situación de partida o nivel en lo que a tecnologías se refiere la definiría como básica y elemental, me explico; sabía redactar un texto, buscar artículos, imágenes, v...

  Tags: punto de partida, evolución, cambios, adaptados, inadaptados

 • El miedo al cambio

  El ser humano se caracteriza por la resistencia al cambio, a la innovación, por lo que no es algo nuevo el intentar reivindicar lo que ya tenemos por miedo a aceptar lo desconocido. Hoy en día son muchos los que reclaman lo tradicional en lugar de las nuevas tecnologías y her...

  Tags: cambio, evolución, innovación

 • Tecnología

  Tags: tecnología, expositiva, reflexión, evolución

 • La evolución de la tecnología.

  Para empezar a tratar la Tecnología Educativa es realmente importante hacer una diferencia de conceptos tal y como se planteó en la clase expositiva del 08/03/16. He hecho mención a esta diferencia conceptual en la entrada de “La Tecnología: una herramienta impre...

  Tags: evolución, tecnología, reflexión

 • La evolución de la tecnología en la educación

  A partir de la práctica de "Tecnología en la facultad", es fácil llegar a una reflexión sobre la tecnología educativa, qué entra dentro de este término y su evolución a lo largo del tiempo. Creo que nos resulta muy fácil enc...

  Tags: tecnología, evolución