Resultados para "fases de elaboración dunha adaptación curricular"

Tags

  • As medidas de atención á diversidade

    Nunha das últimas clases tratamos o tema das medidas de atención a diversidade onde fixemos especial fincapé nas adaptacións curriculares, consideradas medidas extraordinarias. Buscando información, así como algún exemplo de adaptación curr...

    Tags: adaptación curricular, fases de elaboración dunha adaptación curricular