Resultados para "formación"

Tags

 • A Formación nas TIC do profesorado, unha materia pendente?

  Segundo o Estudo Internacional sobre o Ensino e a Aprendizaxe (Informe TALIS) 2009, que examina aspectos importantes do ensino e a aprendizaxe a través de enquisas aos profesores e directores de educación secundaria obrigatoria, practicamente o 100% do profesorado declara participar...

  Tags: tic, cambio, formación, profesores, pedagoxía

 • Formación de Adultos

  Co avance das TIC , así como a súa inclusión no noso día a día a educación permanente convertese nun piar base para conseguir que tanto as novas xeracións coma o resto de persoas poidan desenvolver, completar e mellorar a súas competencias. ...

  Tags: formación, adultos, educación permanente, edismo, aprendizaxe

 • Vantaxes das TIC en Educación

  Podemos asociar grandes vantaxes ao uso das novas tecnoloxías aplicadas á aprendizaxe. Ao utilizar as novas tecnoloxías, aplicándoas á aprendizaxe, os instrutores poden crear materiais adecuados aos seus obxectivos de ensino. Algúns usos das novas tecnolo...

  Tags: tic, cambio, formación, profesores, pedagoxía, vantaxes, aprendizaxe

 • Tecnoloxía e aprendizaxe

  Deixovos aquí un arquivo moi interesante. É un estudo que se desenvolveu durante o curso 2002-2003, baixo o impulso da editorial SM; e realizado por un equipo de investigación do Instituto de Avaliación IDEA coordinado polos profesores Álvaro Marc...

  Tags: TIC, cambio, formación, profesores, pedagoxía, vantaxes, alumnos, ensinanza-aprendizaxe, estudo

 • As TIC/TAC: das tecnoloxías da información e comunicación ás tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento

  Ata agora, cando falabamos da competencia informática ou dixital, referiámonos a tecnoloxías da información e comunicación (TIC), e todo o interese centrábase en dotar aos estudantes e aos profesores de formación para dominar estas tecnoloxí...

  Tags: tic, tac, cambio, formación, profesores, pedagoxía

 • Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado.

  El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias. Tiene rango de Subdirección ...

  Tags: tecnologías educativas, formación, profesorado, administración.

 • Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

  Formación e desenvolvemento profesional do profesorado

  Temos creado este espazo de traballo para a asignatura Formación e desenvolvemento profesional do profesorado, de 4 curso, da Titulación de Pedagoxía.Aqui poderemos atopar noticias, tarefas, textos, enlaces, artigos, e calquera outra información de interese neste ámbito de traballo académico e de...

  Etiquetas: profesorado, profesión docente, formación, desenvolvemento profesional

 • Análisis de la entrevista a José Antonio Marina

    Tras leer detenidamente la entrevista al filósofo José Antonio Marina, procederé a realizar un análisis de la misma y extraer aquellos aspectos que considero más cruciales.   Como primer punto, me centraré  en la necesidad de un Centro...

  Tags: entrevista, josé antonio marina, profesores, familia, escuela, formación, evaluación

 • Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado

  He comenzado este portafolios, introduciendo una imagen de lo que pueden ser las dos palabras claves del Título de la misma. Una materia que me resulta necesaria para todos aquellos que se adentren en el mundo escolar, para conocer y mejorar la situación actual educativa.

  Tags: formación, profesorado

 • Chámalle "x"

  Chámalle "x"

  Grupo de traballo da asignatura Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado, cuxa profesora é Lourdes Montero, formado por Diego Fuentes Canabal, Ariadna González Montero e Irene López Crespo.

  Etiquetas: formación, profesorado