Resultados para "formación ó longo da vida"

Páginas top

 • 1. El ciclo vida del árbol de los conocimientos

  EL CICLO DE VIDA DEL ÁRBOL DE LOS CONOCIMIENTOS       Andrea Rodríguez Caamaño Curso 2016/2017 Tecnología Educativa 3º curso de Pedagogía

 • 2. Introducción

  O obxectivo do meu presente traballo é...ía pilloume totalmente desprevida.   Archivo sobre o port...planas. Calquera de nós ao longo da súa vida pasou tardes realizando rompe...omos logrando recoñecelas ao longo de todo o curso acadé...

 • 1. TRAILER: Introducción

  3....2...1....RODANDO!!!!! O traballo que a continuación se pre...o resultado do traballo elaborado ao longo do cuatrimestre na materia de...non e outro que o asesoramento, que o longo da mesma pasará por di...ntos sobre os que fun profundizando o long...

 • 12. Bibliografía e webgrafía

  Bibliografía: Bisquerra, R. et al (Coord.) (1998): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis. Nieto...

 • 11. Conclusións

    Unha vez colocadas todas as pezas coas que contaba sentome na alf...andado durante estes meses... foi un longo camiño que troixo cons...n cada peza se van repetindo ó longo do proceso, pois o coñ...ndizaxe que seguín eu ó long...

 • 5 - Bibliografía y Webgrafía

  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/19/actualidad...18 de octubre de 2013 http://www.lavanguardia.com/vida/20131004/54388430097/los-maes...e 2013) http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/06/09/por-que-la-lomce-e...

 • 6. REFLEXIÓN

  Deseñar e unha das miñas pasións, cando...e traballo reflicta o meu enriquecemento persoal ao longo da asignatura, este mé...zadas. Polo camiño deste proceso, como pola vida, como no propio asesoramento...

 • B.2 Introdución

  Empezaremos falando do que é un e-portafolios. &ique...metodoloxias e visualizar posibles procesos e actividades para levar a cabo. O porta...ontratación laboral e avaliación ao longo da vida. Neste e-portafolios pre...

 • 1.Introdución

  Os comezos da andaina nesta materia non foron tarefa doada. Enfrontarse a...oñecementos actuais. Ó longo da adquisición dos nov...preguntas que foron xurdindo ó longo destes 3 meses de andaina, qu...información recollida ó long...

 • D. Conclusións

  Finalmente, despois de tres meses, a av...oacute; é o comezo dun longo camiño por percorrer....omo veño resaltando ao longo das páxinas, nó...hoxe remata a miña actividade nesta materia, o certo &eacu...isto é so o comezo dun longo camiño por percorrer,...