Resultados para "formación do profesorado"

Tags

 • Tarefa 1: Coñecementos previos

  Este arquivo é a realización da Tarefa 1 por parte do grupo composto por Rubén Estévez Caride, Samuel Conde Rodríguez, Sofía Méndez Lagoa e Héctor Fernández Quintela.

  Tags: formación do profesorado, coñecementos previos, docentes, niveis educativos, recortes

 • Comezo dunha nova etapa: Reflexión sobre as novas tecnoloxías e a formación do profesorado.

  Un novo curso comeza e con el, unha nova materia que nos vai permitir seguir profundizando e investigando sobre multitude de temáticas relacionadas ca formación e desenvolvemento profesional do profesorado. Cabe destacar que esta materia, como xa sucedeu o ano anterior ca materia d...

  Tags: tics, formación do profesorado, tecnoloxía educativa

 • Qué sabemos sobre o profesorado e a súa formación desde dúas perspectivas.

  Desde a nosa experiencia como alumnas observamos que:  O profesorado céntrase no cumprimento de impartir toda a materia, sen adaptarse ao ritmo da aula. Descoñecíamos que os nosos profesores e profesoras tiveran unha formación específica relacionada coa...

  Tags: profesorado, formación do profesorado

 • Novos restos á formación do profesorado

  Na sociedade da información e a comunicación, a práctica totalidade dos campos profesionais viron incrementado o seu potencial de desenvolvemento coa incorporación das TIC. O perfil de profesor, coa aparición das novas tecnoloxías, implica un permanente ...

  Tags: formación do profesorado, novas tecnoloxías aplicadas á educación, desenvolvemento profesional

 • Ámbitos de asesoramento.

  Tags: innovación educativa, formación do profesorado, asesoramento escolar, inspección educativa, organización escolar.

 • Primeiros pasos

  Como continuar de novo con este tipo de aprendizaxe?, Como entender as novas variables que introduce esta materia?,… Son moitas as cuestión que se me formulan e sen dúbida o temor e a incerteza ante como afrontar de novo un mecanismo de aprendizaxe como este bloquéanm...

  Tags: formación do profesorado, loe, e-portafolio, tecnoloxía educativa

 • Formación do profesorado

  Neste análise afondamos na segunda parte da práctica proposta en aula. Neste caso abordamos aquelas materias nas que tratamos a Formación do profesorado. DIDÁCTICA Na materia de didáctica hai dous temas referidos explicitamente ao profesorado, un deles denom&i...

  Tags: formación do profesorado, ple, loe, loxse, organización

 • Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado

  A presene revista, produce tres publicións ao largo do ano nas cales recolle distintas aportacións tanto nacionais como internacionais. Segue a mesma estructura en todas as publicacións, un monográfico, seguido dun apartado de colaboracións e dun aaprtado de re...

  Tags: formación do profesorado

 • La formación del profesorado como factor decisivo de la excelencia educativa

  Interesante artigo titulado La formación del profesorado como factor decisivo de la excelencia educativa que emprego para elaboración da entrada titulada Introducción en la Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado

  Tags: formación do profesorado, excelencia educativa

 • Formación inicial: entre a teoría é a práctica.

  O texto a analizar pertence a Fernando Herraiz Garcia e a Sandra Martínez Pérez é trata a relación  existente e distante entre a teoría dada na Universidade e a práctica.  O conxunto xeral do monográfico intenta dar respost...

  Tags: uniersidad, práctia, teoría, relación directa, formación do profesorado, responsabilidades, malestar, miradas complices