Resultados para "formación do profesorado."

Tags

  • Identidade docente.

    Adxunto este artigo escrito por Linda Grace Matus Rodruíguez. No desenvolvemento deste documento a autora reflexiona sobre o propio concepto de identidade así como as dificultades que presenta o mesmo para ser definido na sociedade actual, unha sociedade líquida marcada por c...

    Tags: identidade docente, sociedade líquida, formación do profesorado.