Resultados para "formación en rede"

Páginas

 • 3.8. Lenali: a rede social que fala

  Responde a un contexto moi concreto de altas ta...diversas, por iso é a primeira rede social vogal lanzada no mundo...ribir está excluída das redes. En  soninke, ...te;bil superou ao de habitantes. A rede social xa alberga perfí...

 • D) Tweets

  Sen dúbida este foi o espazo menos utilizado por min nesta rede social xa que non sabía moi ben o que escribir neste espazo. Por esta razón tan só publiquei oracións ou frases de persoas moi recoñecidas no eido da educación e do saber

 • 7. Conclusión

  Para finalizar o meu e-portafolios destacar que as catro entr...s importantes de todas as que subín á rede social Stellae, e a pesar de...ñecementos con información buscada na rede, mediante noticias, pá...

 • 3. Clasificación das pezas

  As pezas dos puzzles soense agrupar en función da cor,...iva, a información e o coñecemento na rede, a creación de contido...rsos educativos, a identidade dixital e os risco na rede... Estas pezas debemolas i...

 • 8. Webgrafía

  http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/094ES.pdf http://www.educaciontrespuntocero.com/notic...

 • 1. Introdución

  Ca elaboración deste portafolios quero plasmar toda a miña traxectoria na rede social Stellae así com...uisición de coñecementos plasmados na rede stellae e, por último,...

 • Se algo non encaixa, non forces!

  Nesta utilma etapa de construcción do meu puzzle, as p..., relacionando cos medios de comunicación na rede, toquei temas da materia como...o Prosumer, e o coñecemento que nos ofrece a rede. Pero non só foi es...

 • 3. FRUSTRACIÓN NO CAMIÑO

    Despois de sentirme totalmente motivada, iniciándome na rede social e indagando sobre cont...a interacción entre os compañeiros na rede social era practicamente inex...

 • 2. PUNTO DE PARTIDA, COMENZA A BUSCA

  Para comezar vou a retomar a miña primeira entrada neste rede. Nela, intento plasmar como me sinto ao c...ndo cada vez máis o amplo mundo da rede e da tecnoloxía aplica...a avaliación a través dunha rede social da cal non tiña...

 • 2.1.- Coñecementos previos sobre o portafolio electrónico

  Botando a mirada ao meu pasado formativo non atopei ningunha...entes portafolios electrónicos que hai nesta Rede social. Tendo en conta todo i...Ademais, o feito de ser virtual e aberto para unha rede de estudiantes e profesionais...