Resultados para "formación on-line"

Tags

  • O e-learning

    E-LEARNING: Consultando a wikipedia podemos ver que e-learning denomínase aprendizaxe electrónico á educación a distancia complementaria virtualizada a través dos novos canles electrónicos ( as novas redes de comunicación, en especial Internet), ut...

    Tags: e-learning, formación on-line, aprendizaxe autónomo