Resultados para "formación permanente profesorado"

Tags

  • Centros de formación e recursos: CEFORE/CFR

    Nunha das miñas entradas anteriores, fixen alusión ó concepto life long learning, máis ben coñecido por todos como aprendizaxe ou formación permanente ou como formación ó longo da vida. Concepto que leva implícita a actualizaci&oacut...

    Tags: cefore, formación permanente profesorado

  • La formación permanente del profesorado (expositiva 19-11-2014)

    En este nuevo post, Carla Deira Noya y Estefanía Pereira González, trataremos de dar respuesta a las cuestiones planteadas en la sesión expositiva del día 19/11/2014 sobre la formación permanente del profesorado.  Las preguntas a responder son las siguiente...

    Tags: formación permanente profesorado, instituciones, planificación, modalidades, evaluación, agentes, planificación, imbernón, ibáñez