Resultados para "formación profesorado"

Tags

 • etwinning logo

  Plataforma que facilita a colaboración e a formación permanente do profesorado

  Tags: etwinning, formación profesorado, colaboración

 • eTwinning

  Plataforma dirixida aos equipos educativos dos centros escolares dos países membros ou cercáas á Comunidade Europea para promover a colaboración entre colexios mediante a realización de proxectos.

  Tags: etwinning, formación profesorado, colaboración, proxectos

 • % en materias. Ensinanza primaria e secundaria elemental

  Táboa que extraio da lectura do artigo de Leoncio Vega e que emprego na miña entrada.

  Tags: leoncio vega gil, ensinanza primaria, ensinanza secundaria elemental, porcentaje materias, formación profesorado

 • Ensinanza secundaria superior (formación pedagógica) % en disciplinas.

  Táboa extraída do artigo de Leoncio Vega e que emprego na miña derradeira entrada.

  Tags: leoncio vega, formación profesorado, ensinanza secundaria superior, formación pedagógica % en disciplinas

 • Revista de Currículum e Formación do Profesorado

  Revista científica publicada cuadrimestralmente polo grupo de investigación FORCE da Universidade de Granada dende o 1997.

  Tags: force, formación profesorado, revista, universidad granada

 • CeTa

  Logo do CeTA que introduzo na miña entrada adicada á formación do profesorado da universidade. 

  Tags: ceta, formación profesorado, innovación, formación permanente, profesores, investigadores, docentes non universitarios

 • Práctica Reflexiva

  Páxina web onde podemos atopar recursos para informarnos acerca de qué é a práctica reflexiva e de que maneira axudan a formación persoal profesionalizadora. Interesanos esta web para extraer información acerca da práctica reflexiva necesaria no pr...

  Tags: práctica reflexiva, formación profesorado

 • Plan Anual de Formación del Profesorado 2013-2014.

  Legislativamente se recoge en la LOE (y en la LOMCE de igual modo) que la formación es un derecho y un deber de los profesores pero también es un deber de las Administraciones Públicas, que deben ofertar planes de formación del profesorado.  El Plan Anual de Form...

  Tags: plan anual, formación profesorado, oferta educativa, cursos, formación, cfr, cafi, seminarios, grupos de trabajo, formación en centros, abalar, jornadas, convocatorias, normas, carencias

 • 3.1. As ideas previas

  Foi a partir da presentación da primeira práctica cando a docente logrou introducirnos de cheo na materia. Co título de “Historias Previas” tenta facernos reflexionar acerca da nosa experiencia como alumnos e alumnas e que xuízo facíamos acerca d...

  Tags: ideas previas, historias previas, ideas preconcibidas, formación profesorado, desenvolvemento profesional, formación, profesorado infantil, profesorado primaria, profesorado secundaria, profesorado universidade, materias pedagoxía

 • Estándares de competencia en TIC para docentes

  Vivimos nun mundo cambiante e en constante evolución onde as Tecnoloxías da Información e da Comunicación xogan un papel moi determinante, sendo un motor impulsor de crecemento social. Na actualidade, crese que debido o auxe e protagonismo que as TIC teñen, evid...

  Tags: formación profesorado, unesco, estandares, directrices, video