Resultados para "formacion"

Usuarios

Comments

Temas de discusión

Posts

Blogs

Marcadores

Archivo

Páginas

Páginas top

Grupos

Tags

  • Nativos dixitais.

    Hoxe gustariame comentar e reflexionar sobre os nativos dixitais. Chamaselles así a aqueles nenos e nenas nacidos a partir dos anos 90. Este concepto débese a que con anterioridade, os libros e os xoguetes compoñían o ocio dos mais novos ; mentras que o ocio destes cat...

  • PIXEL BIT

    Pixel Bit é unha revista de Medios e Comunicación que persigue ser unha canle de distribución e intercambio de ideas e formación entre os investigadores de diferentes países e comunidades preocupados pola introdución, mellora e entendemento das TICS nos p...

  • +324 más Tags