Resultados para "funcións"

Tags

 • Murillo, P. (2004):"Estrategias centradas en ele asesoramiento para la innovación

              Buscando na rede  cales son as funcións do asesoramento, encontrei un interesante artigo de Paulino Murillo que me axudou a clarificar este aspecto, xa que nel contrastábanse as funcións do asesor as...

  Tags: Perfil do asesor, funcións, tipos de asesoramento, modelo de proceso...

 • CAFI: CENTRO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN

  Presento aquí un breve comentario sobre un novo concepto traballado ó longo de varias de sesións e que espertou o meu interese, pois non ata o dagora era algo descoñecido para min.  CAFI: Definición e principais funcións 

  Tags: CAFI, definición, funcións

 • Funcións ou tarefas do asesor/a.

  Continuando co afondamento no termo de asesoramento, nesta entrada centrareime nas diversas función ou tarefas realizadas por un /unha asesor/a. En primeiro lugar destacar as seguintes funcións que poden ser desenvoltas por un asesor/a: Proporcionar información. Formar. ...

  Tags: funcións, tarefas, asesor/a, informar, guiar, colaborar, dialogar, aconsellar, axudar...

 • El coordinador TIC y su papel en la educación.

  Me gustaría comenzar este tema destacando la siguiente afirmación de Quiroga (2008:150) que dice así: “es posible identificar un tipo específico de liderazgo, un elemento central, una especie de pivote o eje del cambio que juega un papel clave en los centros y ex...

  Tags: coordinador tic, funcións, roles, importancia, ventajas, innovación, el papel de los centros.

 • Diario **mércores 9 de outubro**

  Na sesión de clase deste día, comezamos comentando unhas cuestións relacionadas co concepto ou significado de asesoramento, na que se recolleron diferentes definicións aportadas pola profesora, que tamén foron recollidas nalgunhas das acepcións aportadas ...

  Tags: asesoramento educativo, asesorar, orientar, diagnóstico, situación bidireccional, capacidades, profesión regulada, acreditación, funcións, formación

 • Práctica: Análisis y comparación de la LOE/LOMCE

  AUTORÍA: MARTA VALCÁRCEL RUBINOS PATRICIA ROMERO REY                                      &...

  Tags: loe, locme, comparación, incoherencia, educación, educandos, educadores, profesorado, funcións, competencias, valoración, conflicto, calidade, diversidad, subordinación, economía, autonomía, recorte, insuficiencia, interpretación, ideología, política

 • Funcións do profesorado

  Esta imaxe pon de manifesto a realidade actual dos mestres en xeral. Como se pode ver, xeralmente a profesión de formador trae consigo unha innumerable lista de funcións, tarefas... E tal e como se ve nesta imaxe, vemos como a mestra realmente describe moitos dos saberes cos que deb...

  Tags: profesorado, funcións, infravalorado

 • FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO

  No arquivo titulado “FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO” aparece unha aproximación a ditas funcións en relación co proceso de cambio cara a mellora da educación. Estas, están clasificadas atendendo aos ámbitos de acción.     O ...

  Tags: funcións, significado, problemas, ideas clave, proceso bidireccional, mellora, colaboración, responsabilidade compartida, diálogo, negociación, pequenos cambios, colega crítico, etc.

 • 4. TER CLARO O OBXECTIVO DA VIAXE, AS TAREFAS QUE DEBÍA DESEMPEÑAR: FUNCIÓNS DO ASESOR/A

  4. TER CLARO O OBXECTIVO DA VIAXE, AS TAREFAS QUE DEBÍA DESEMPEÑAR ---> FUNCIÓNS DO ASESOR/A Logo de informarme sobre todos os trámites que debía cubrir para poder solicitar esta beca de estudos no estranxeiro e, cando me chegou a resolución conforme ...

  Tags: asesoramento, mellora, funcións, domingo segovia, colega crítico, camiños de ida e volta, contextualizar, responsabilidade compartida, profesorado, asesores/as, etc.

 • Obxectivos da materia Tecnoloxía Educativa

  Posto que na primeira das clasees expositivas se estivo dando conta de diversos conceptos en relación ao termo Tecnoloxía Educativa, pedíusenos expor algúns obxectivos que queiremos acadar ao longo destes meses nesta materia. No meu caso, creo que os meus obxectivos ne...

  Tags: Tecnoloxía Educativa, funcións, limitacións