Resultados para "funcións"

Tags

 • Funcións ou tarefas do asesor/a.

  Continuando co afondamento no termo de asesoramento, nesta entrada centrareime nas diversas función ou tarefas realizadas por un /unha asesor/a. En primeiro lugar destacar as seguintes funcións que poden ser desenvoltas por un asesor/a: Proporcionar información. Formar. ...

  Tags: funcións, tarefas, asesor/a, informar, guiar, colaborar, dialogar, aconsellar, axudar...

 • El coordinador TIC y su papel en la educación.

  Me gustaría comenzar este tema destacando la siguiente afirmación de Quiroga (2008:150) que dice así: “es posible identificar un tipo específico de liderazgo, un elemento central, una especie de pivote o eje del cambio que juega un papel clave en los centros y ex...

  Tags: coordinador tic, funcións, roles, importancia, ventajas, innovación, el papel de los centros.

 • Diario **mércores 9 de outubro**

  Na sesión de clase deste día, comezamos comentando unhas cuestións relacionadas co concepto ou significado de asesoramento, na que se recolleron diferentes definicións aportadas pola profesora, que tamén foron recollidas nalgunhas das acepcións aportadas ...

  Tags: asesoramento educativo, asesorar, orientar, diagnóstico, situación bidireccional, capacidades, profesión regulada, acreditación, funcións, formación

 • Práctica: Análisis y comparación de la LOE/LOMCE

  AUTORÍA: MARTA VALCÁRCEL RUBINOS PATRICIA ROMERO REY                                      &...

  Tags: loe, locme, comparación, incoherencia, educación, educandos, educadores, profesorado, funcións, competencias, valoración, conflicto, calidade, diversidad, subordinación, economía, autonomía, recorte, insuficiencia, interpretación, ideología, política

 • FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO

  No arquivo titulado “FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO” aparece unha aproximación a ditas funcións en relación co proceso de cambio cara a mellora da educación. Estas, están clasificadas atendendo aos ámbitos de acción.     O ...

  Tags: funcións, significado, problemas, ideas clave, proceso bidireccional, mellora, colaboración, responsabilidade compartida, diálogo, negociación, pequenos cambios, colega crítico, etc.

 • Obxectivos da materia Tecnoloxía Educativa

  Posto que na primeira das clasees expositivas se estivo dando conta de diversos conceptos en relación ao termo Tecnoloxía Educativa, pedíusenos expor algúns obxectivos que queiremos acadar ao longo destes meses nesta materia. No meu caso, creo que os meus obxectivos ne...

  Tags: Tecnoloxía Educativa, funcións, limitacións

 • Completando e modificando entradas

  Completando a entrada anterior de: Unha mazá pode ser un recurso de ensinanza? quería enfatizar que os recursos educativos ademáis de ser mediadores, segundo como se utilicen poden realizar diferentes funcións: Nos últimos anos foise solidificando un move...

  Tags: reflexión, teorías de aprendizaxe, recursos educativos, funcións