Resultados para "grooming problemática solución estudo datos"

Tags

  • Combatendo ao grooming

    Tal e como vimos nas clases expositivas, o grooming ("estratexias que unha persoa adulta desenvolve para gañar a confianza dun menor a través de internet co fin último de obter concesións de índole sexual" (Flores, 2008), dende a proliferación d...

    Tags: grooming problemática solución estudo datos