Resultados para "identidade persoal"

Páginas top

 • Portada "Receta para a Tecnoloxía"

    Como portada do meu portafolios, decanteime por facer algo persoal e que realemente me defina. P...que vou dedicarme a facer unha "receta" persoal do meu paso pola educaci&oacu...

 • B.2 Introdución

  Empezaremos falando do que é un e-portafolio...via web. Consiste nun rexistro dixital persoal que conten diversas informacións (perfil persoal, relacion de logros, traballo...s, procesos e productos. Plasma un viaxe persoal de desarrollo que tamé...

 • 4. Segundo Portafolios

  ...entradas que fixen, que forón Identidade Dixital, Sociedade do Co&ntil...s atopar e relacionar directamente a identidade dixital, xa que a área...pensando na miña experiencia persoal, e xa non tanto na miña experiencia persoal, senon no meu entorno foi a e...

 • 6. Conclusións.

  ...oxe máis que nunca teñen sentido na miña identidade como pedagoga. Como aprendimo...xeral con todo aquilo co que te rodea vamos construindo a nosa identidade que nos marca tanto persoal como profesionalmente. Para m...

 • 3. Desenvolvemento

  Neste apartado vou facer alusión ao traballo realizado na materia. Recollerei os aspectos máis significativos do meu blog persoal, do traballo grupal elaborado co meu grupo Postureo Stellae así como a relación que gardan cos artigos publicados.  

 • 3. CONCLUSIÓN

  ...o a cal nos  requería un traballo persoal activo e constante, feito polo q...etáfora que será o meu sinal de identidade....e convertirse finalment...oñecementos que enriqueza o noso libro persoal de vida e ao tempo, nos enriq...

 • 3. Segundo sinal: ¿Asesoramento ou Orientación?

       Outro dos sinais no que me debo deter a reflexionar, nesta senda do camiño cara o ases..., e ambas se dirixen a ofrecer apoio. Sen embargo, cada unha ten a súa identid...

 • C. Desenvolvemento: Metáfora do meu proceso de aprendizaxe

  ...edade de aprendizaxe, a construción da identidade docente) así como dema...a parada corresponde ao meu banco de recursos persoal, é dicir, a todos aque...apartado aquelas temáticas de interese persoal que considerabamos relevante...

 • C.3 Toda decisión ten o seu porqué!!

  O comezo deste segundo cuatrimestre do 3º curso de Pedag...nflúe no noso percorrido e evolución persoal. Ao mesmo tempo tamén...poio para o noso desenvolvemento académico, persoal e de aprendizaxe. Os diverso...

 • 2. Introdución

  ...dixen na miña primeira entrada no blog persoal, ao longo da carreira puidemos v...ecemento e desenvolvemento académico e persoal en relación coa materi...descubrir ao profesorado da sociedade actual (identidade docente, funcións,...