Resultados para "illamento da sociedade moderna"

Blogs

 • Homo Videns vs Homo Digitalis

  O intelectual Giovanni Sartori analizou a fi...influencia da televisión na sociedade moderna e as consecuencias que se deriv...ada en 1988, “Homo videns. A sociedade teledirixida”. Dez anos...atención sobre o futuro da sociedade dixital. Por outra parte,...

 • coñecemento vs. información

  ...profesora sobre se estamos na sociedade do coñecemento ou na sociedade da información. Foi un...día de hoxe penso que sociedade do coñecemente e socie...xpresións. Penso que a sociedade da información engloba...os onde aparece o termo "socieda...

 • Tecnoadicción

  Buscamos unha sociedade libre e igual para todos, pero do que non nos damos de conta, é de que somos unha sociedade totamente dependente das tecn...alando por WhatsApp coa persoa que temos ao lado. Socieda...

 • A sociedade da información

  A que nos referimos cando falamos de sociedade da información ou sociedade do coñecemento? Nes...;as palabras relacionadas coa sociedade da información. As d&u...rtos riscos que repercuten na sociedade”. De seguido, &aacut...to. O certo é que a socieda...

 • A Sociedade da Información

  Nesta primeira expositiva logo do período de prácticas,...oiva de ideas relacionada coa sociedade da información. As pal...un enunciado relacionado coa sociedade da información. O resu...de encamiñar á sociedade cara certa desigualdade e des...

 • Sociedade do coñecemento e da información

  Unha vez rematada a explicación do programa da materia, reflexionamos acerca duns...e as tecnoloxías son un feito imparable na sociedade actual e pódennos prod...de;íase a idea de que ”vivimos nunha socieda...

 • Comezando de novo

    Nesta segunda etapa da materia de Tecnoloxía Educati...ute;sticas que son propias da sociedade da información e do ti...+D...; o que nos indica que a sociedade do coñecemento ten van...a definición propia de Sociedade do coñecemento: &ldquo...

 • Sociedade do Coñemento e Sociedade da Información

  O último día de clase estivemos repasando unha serie de c...te;n. Hoxe, vou falar da “sociedade do coñecemento e da sociedade da información”,...tes dous conceptos. O concepto Sociedade da Información fai ref...te;as características da Socieda...

 • Zygmunt Bauman e a modernidade líquida

  Hoxe indagarei e falarei sobre un tema que se falou nunha das primeiras sesi&oa...auman, para referirse ó final da sociedade sólida. ¿Pero que quere dicir isto de sociedade sólida e sociedade l&i...isto polo que Bauman afirma que a vella socieda...

 • illamento profesional docente

  O illamento docente é una das principais problemáticas á...(1988) diferenzaa entre tres tipos de illamento docente: Illamento psicolóxico: o cal se...lexa a situación que provoca o illamento..., non se ten en conta o que provoca o illamen...