Resultados para "illamento da sociedade moderna"

Páginas

 • 3.2. Un segundo chanzo: sociedade do coñecemento

  Outro dos conceptos que sen dúbida marcou o meu comezo nesta materia foi o de “Sociedade do coñecemento” e a importancia dunha educación acorde a este momento histórico, no que a socieda...

 • 5. Reflexión

  Para finalizar mi e-portafolio y por lo tanto mi camino dura...oacute;n de una página a la que sigo “Moderna de Pueblo”, la cual me...fNyAyYkH-l0  Youtube: Gadgetotontos - Moderna de Pueblo

 • 3.3. Un terceiro chanzo: intelixencia artificial

  Por outra banda, un dos contidos cos que me quedo é o relacionado coa “Intelixencia colectiva&rdquo...esentado na aula, pois é, para min, unha característica da sociedade actual, a socieda...

 • 3.Evolucionando cara a sociedade da información

  A evolución do sistema educativo, como xa vimos anteriormente,...ute; un instrumento da propia sociedade para adaptar aos seus membros...n a dar últimamente na sociedade a educación comece a c...ute;ltimos anos é unha sociedade da información. As nov...

 • D.1.Sociedade

  A Sociedade do Coñecemento ou a Modernidade Líquida &aa...son termos que inciden nunha sociedade cambiante, na cal as tecnolox...están a producir. A sociedade do coñecemento. Novos...En canto ao primeiro deles, A sociedade do coñecemento. Novos...

 • 3. PISTA 1: ¿CAL É O VERDADEIRO TESOURO?

  O primeiro que descubrín o comezar esta aventura foi que o tesouro que estaba empe...ía, chegando incluso a mudar parte da nosa sociedade. Nesta entrada  e neste...descrición de cómo as TIC mudaron a socieda...

 • 3. Brecha dixital

  “Brecha dixital” é unha das entradas que considero m&aacu...te; un problema moi presente na nosa sociedade e que a pesar dos avances pro...as grandes dificultades que parte da sociedade sufre para poder contar con e...as causas que levan a unha parte da socieda...

 • 4.Seguir medrando

  Vendo o apartado anterior queda claro que se está a facer un esforzo...novo paso e seguir evolucionando. A sociedade evoluciona sen parar e a educ...onde ás necesidades da propia sociedade, debe de evolucionar ao mesmo...educación é a base da socieda...

 • 1.A REDE E A EVOLUCIÓN DAS TECNOLOXÍAS.

   A rede e a evolución das tecnoloxía.     A trav&eacut...imeiros ordenadores) e os 90 (comeza a falarse de sociedade do coñecemento) tendo...en conta o lugar que ocupa a tecnoloxía na socieda...

 • D.2. Profesión docente

  Como non podía ser doutro modo, debo pararme no eixe fundament...as necesidades que presenta a sociedade actual preséntanos a t...eminización docente illamento profesional docente O regr...Así como o problema do illamento docente, neste punto reflexio...