Resultados para "inconvintes"

Tags

  • Grupo de Investigación Stellae

     Ata este momento falei sobre aspectos que están presentes na sociedade ou na educación como a televisón, powerpoint, redes sociais, etc. Agora, creo convinte reflexionar e analizar a importancia que ten o blog, neste caso o Grupo de Investigación da materia ...

    Tags: procedemento continuo, proceso de reflexión, vantaxes, inconvintes, etc

  • Proxecto E-DIXGAL

    Este proxecto toma como referente o Proxecto Abalar, denominación que ten en Galicia o Plan Escola 2.0. e do que nos falou a nosa compañeira Paula. E-dixgal incorporouse ao sistema educativo no ano 2014/2015 e está dirixido aos centros que están na Rede Abalar, que ...

    Tags: E-DIXGAL, proxecto Abalar, posibilidades, inconvintes, brecha dixital.