Resultados para "inmigrantes dixitais"

Blogs

 • Inmigrante dixital.

  ...migrante dixital. Falamos de inmigrantes dixitais referíndonos a aquelas persoas que non son nativos dixitais ( nacidos a partir do 90 ), e qu...ada vez mais tecnificada. Os inmigrantes dixitais a diferencia dos...ral/la-brecha-entre-nativos-e-inmigrantes-digitales

 • Queda alguén independente nos nosos días?

  ...acionar o concepto de Nativos dixitais coa fábula de El Elefante...ndo o concepto “Nativos Dixitais” (termo acuñado pol...e actual, xa que como nativos dixitais que somos, estamos acostumado...Prensky, M. (2010). Nativos e Inmigrantes Digitales. Recuperado de:...

 • Nativos Dixitais e Inmigrantes Dixitais

  ...09/05/18/nativos-digitales-vs-inmigrantes-digitales/http://aprenderapen...mundo sen os mesmos: NATIVOS DIXITAIS. 2.    &n...cute;blico máis xoven: INMIGRANTES DIXITAIS. Prensky (2001) &...isto. Ben pois, os Nativos Dixitais para este autor son “falan...

 • Nativos dixitais e inmigrantes dixitais, repercusións educativas.

  ...rede, os nativos dixitales e inmigrantes dixitales relacionandoos dire...so as TIC. Define aos nativos dixitais como a primeira xeración...nua, como no caso dos nativos dixitais, vai ter como consecuencia un...ndentes a os novos escenarios dixitais. Sempre me situei en psotu...

 • As competencias dixitais

  As competencias dixitais, coñecidas en inglés como "e...mpregala eticamente, utilizando para iso medios dixitais". A tecnoloxía...s a necesidade de incorporar estas competencias dixitais para que as novas xeraci&oacu...

 • Nativos dixitais fora do sistema educativo

  ...cia ao termo de “Nativos dixitais”. Primeiramente, antes de...ferencia ao concepto de “Inmigrantes dixitais”, xa que son aquelas pe...nte mencionados “Nativos dixitais”. A pesar de que exi...;a a día destes Nativos dixitais fora da escola. Para isto pre...

 • Recursos analóxicos e dixitais

  ...lóxicos e dos recursos dixitais. A continuación defin...de escribir, etc. - Recursos dixitais: neles a información e...enadores, proxectores, libros dixitais, páxinas web, etc. De...ue os que predominen sexan os dixitais?   http://peremarques....

 • Nativos e inmigrantes

  Repasando los apuntes de clase me he dado cuenta que a lo largo de mis blogs...o ninguna mención hacia los inmigrantes y nativos digitales. Por ello...de;ados por Marc Prensky: Nativos e inmigrantes digitales. Al hablar de nati...údico... Por otro lado, los inmigran...

 • StoryBoard

  Ola compeñeiras e compañeiros! Hoxe queríamos compartir con v&oa...Iglesias e Cristian González o noso Story Board sobre as Competencias dixitais en adolescentes. O proceso...

 • Tecnoloxías da Información e Comunicación

  As novas tecnoloxías da información e comunicac...e información multimedia. As competencias dixitais ou e-skills xurden enton e de...nsformala en coñecemento. As competencias dixitais son a capacidade de usar o co...