Resultados para "intelixencia emocional"

Tags

  • Profesorado finés fronte o profesorado español, que sucede?

    Ó longo desta entrada voume dispoñer a amosar mediante vídeos principalmente, o que sucede coa educación en Finlandia e a educación en España. Como todos sabemos a educación finlandesa está moi ben vista, xa no lo revelan diversos estudos ou...

    Tags: educación, finlandia, españa, profesorado, formación, educación primaria, vocación, fracaso escolar, habilidades académicas, habilidades sensoriais, intelixencia emocional, prácticas docentes, metodoloxía, filtros

  • A cultura do profesorado na nosa sociedade

    Nunha sociedade de constantes cambios na que estamos mergullados, ou tal como denomina Bauman, nunha sociedade líquida, na que o transpaso e transmisión da información e do coñecemento se produce de xeito continuo, requírese cada vez máis á nosa so...

    Tags: profesorado, transformacións, reflexión, competencias, alumnado, interese, motivación, improvisación, creatividade, novos conflitos, enfoque construtivista, subxectividade, investigación cooperativa, intelixencia colectiva, intelixencia emocional