Resultados para "interese"

Tags

 • EDUCACIÓN PÚBLICA PARA TODOS

  Non é novidade que hoxe, 14 de novembro, estamos asistindo a unha folga xeral que trata de parar este declive no que estamos avanzando, e do que nos vai costar sair. Creo que todos deberiamos estar nesta folga, e cando digo todos, inclúo dende os nenos ata os anciáns, xa...

  Tags: diálogo, educación, interese, innovación, tics, traballo, futuro

 • Cono da experiencia de Dale.

  Na pasada sesión interactiva do día 30 de abrirl abordouse o tema dos recursos analóxicos e dixitais.No transcurso da sesión mencionouse o chamado cono da experiencia de Dale sobre o cal me gustaría falar nesta entrada, posto que non sabía da existencia, ...

  Tags: experiencia, tecnoloxía, aprendizaxe, interese, dale, cono da experiencia, aprendizaxe directo e inderecto

 • Soledad quere aprender a escribir o seu nome

  Quería amosarvos unha noticia da prensa de hoxe, que moitos de vós seguramente xa veriades, na que se fala sobre a educación de adultos e o interese que pon este colectivo en superarse e aprender día a día. Historias da vida real como estas deberían devo...

  Tags: educación de adultos, superación, interese

 • A cultura do profesorado na nosa sociedade

  Nunha sociedade de constantes cambios na que estamos mergullados, ou tal como denomina Bauman, nunha sociedade líquida, na que o transpaso e transmisión da información e do coñecemento se produce de xeito continuo, requírese cada vez máis á nosa so...

  Tags: profesorado, transformacións, reflexión, competencias, alumnado, interese, motivación, improvisación, creatividade, novos conflitos, enfoque construtivista, subxectividade, investigación cooperativa, intelixencia colectiva, intelixencia emocional

 • A formación permanente do profesorado

  Na presente entrada ó blog desenvolverei o tema da formación permanente do profesorado, xa que ó longo das diversas entradas publicadas sempre fun mencionando o que supoñía este tipo de formación. Ademais, xa presentei entradas nas que expoñí...

  Tags: profesorado, formación permanente, contexto, transformacións, aprendizaxes, reflexión, interese, cursos de formación, autoformación, aprendizaxe colaborativa, aprendizaxe informal, complexidade, características, administración educativa, comunidades autónomas, avaliación, teleformación