Resultados para "intervención psicopedagóxica"

Tags

 • Que é a intervención psicopedagóxica

  Indagación sobre o concepto de intervención psicopedagóxica. Primeiro recóllese unha definición de intervir e de intervención, logo de psicopedagoxía e por último a unión de ambos conceptos para formar un novo: intervención psicopedagóxica.

  Tags: intervención, psicopedagoxía, intervención psicopedagóxica, Bisquerra, Solé

 • ¿Que é a Intervención Psicopedagóxica?

  Nas útlimas dúas sesións da clase, saiu unha dúbida acerca de que se entende polo concepto de intervención psicopedagóxica, xa que aparece ligado ao ámbito educativo, e como non relacionado coa Orientación. Por iso, tratei de resolver esta d...

  Tags: intervención, psicopedagoxía, intervención psicopedagóxica, bisquerra, solé

 • 7. Mochila do asesor ou asesora

  Este apartado do cartafol, mochila do asesor/a, ten como xustificación recoller todos aqueles elementos que fun tratando ao longo desta materia, e que supoñen unha aclaración de contidos, experiencias, noticias, documentos encontrados,... que constitúen a miña m...

  Tags: competencias, intelixencia colectiva, intervención psicopedagóxica, drdadi, drdespe, educación mixta