Resultados para "lexislación"

Tags

 • Trabas á educación

  Nesta imaxe podemos observar unha visión caricaturizada sobre ás trabas á educación, que non dista moito da realidade na que vivimos. Como ben sabemos, o sistema educativo non pasa polo seu mellor momento, xa que é o centro de todas as miradas que traman os...

  Tags: educación, dificultades, problemática social, lexislación

 • ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

  Neste documento pretendo facer un achegamento ao concepto de atención á diversidade así como aos principios nos que se basean as Adaptacións Curriculares, pois é algo que precisaremos saber elaborar no noso futuro como profesionais da orientación educativ...

  Tags: diversidade, nacesidades, lexislación

 • ¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre as Medidas de Atención á Diversidade?

  O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre as Medidas de Atención á Diversidade, con fin de complementar o exposto anteriormente ao respecto.

  Tags: Medidas de Atención á Diversidade, medidas ordinarias, medidas extraordinarias, lexislación, diversidade, alumnado con NEAE...

 • ¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre os PDC e os PCPI?

  O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre os Programas de Diversificación Curricular e os Programas de Cualificación Profesional Inicial, con fin de complementar o exposto anteriormente ao resp...

  Tags: PDC e PCPI, lexislación, destinatarios, condicións de acceso, duración, estrutura...

 • ¿Que aprendín durante o Prácticum II sobre as ACIs?

  O presente arquivo pretende ser un resumo do aprendido durante o prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía sobre as ACIs, con fin de complementar o exposto anteriormente ao respecto.

  Tags: ACI, definición, tipos, principios, condicións de elaboración, estrutura, lexislación, exemplo...

 • Atención á Diversidade

  Neste arquivo aparece un achegamento á atención a diversidade. En anteriores entradas xa subirá un arquivo sobre as adaptacións curriculares e os programas de diversificación curricular pero, considerei necesario facer unha reestruturación para que, deste...

  Tags: Lexislación, NEAE, inclusión, normalización, medidas ordinarias, extraordinarias, calidade, equidade, etc