Resultados para "medidas extraordinarias de atención á diversidade"

Tags

  • AC´s e PDC: dúas propostas de atención á diversidade

      Dado que na sesión de mañá se vai a tratar sobre as adaptacións curriculares e os programas de diversificación curricular, compartimos aquí as nosas achegas sobre o tema no arquivo "AC´s e PDC: dúas propostas de atención &aacut...

    Tags: atención á diversidade, adaptación curricular, programa de diversificación curricular, medidas ordinarias de atención á diversidade, medidas extraordinarias de atención á diversidade