Resultados para "modelo clínico-psicométrico"

Tags

  • 3. MODELOS DE TRABALLO

    Se ó estudar as condicións do traballo e comparalas coas nosas expectativas decidimos aceptar o contrato como patrón de traíña, o seguinte que debemos facer é coñecer as diferentes metodoloxías de traballo que podemos empregar para comezar a...

    ......

  • Modelos de asesoramiento vs. modelos de orientación

    Despues de aclarar brevemente el concepto de asesoramiento y el de orientación, realizo una pequeña introducción de la diferenciación entre los modelos de orientación y los modelos de asesoramiento que, fundamentándola en autores primordiales en dichos ca...

    Tags: modelos de asesoramiento, modelos de orientación, modelo clínico-psicométrico, modelo psicopedagógico, modelo sociopsicopedagócico, asesoramiento comprometido, asesoramiento comunitario,