Resultados para "necesidades"

Tags

 • Informe e análise sobre a técnica acuario na sesión do 06/11/13

  Nesta entrada do blog quero aproveitar para describir en qué consiste esta técnica, cómo se desenvolveu no noso grupo-clase, qué ideas interesantes saíron a raíz do seu uso, e para qué nos serve a mesma. Esta técnica coñécese ...

  Tags: reflexión, técnica acuario, cáscara de cebola, gimeno sacristán, bauman, hargreaves, modernidade líquida, contradiccións, sociedade do coñecemento, cambios, crise, contexto educativo, coñecementos, identidade profesional e persoal, formación docente, necesidades

 • ¿De dónde viene la crisis de la profesión docente?

  En clases anteriores, durante el desarrollo de la técnica del acuario en el aula, realizamos un intenso debate sobre el artículo Gimeno Sacristán, J. (2007). ¿De dónde viene la crisis de la profesión docente? Cuadernos de Pedagogía, n&ord...

  Tags: crisis, docente, formación docente, conflicto, deslegitimación del profesorado, incertidumbre, identidad docente, funciones docentes, estudios sistema educativo, necesidades, adaptación, formación pemanente

 • Cambio en la sociedad = cambios en la formación

  Los sistemas educativos nacieron con la intención de garantizar la transmisión y preservación de valores, actitudes y saberes dominantes de las sociedades en las que se encuentran. Se ha entendido a la escuela como practicamente la unica formar e educar a todos los ciudadanos...

  Tags: cambios, formación, docentes, escuela, futuro, topicos, perplejidad, necesidades, contexto, conocimiento, currículo, exigencias, digitalización, información, renovación metodológica, formacion inicial, permanetne

 • primeiro achegamento ás ACIs.....

  Nesta primeira achega ao termo adaptación curricular quixen deixar plasmado este esquema que deixa entrever os niveis de concreción curricular e os diferentes grados de adaptación que se poden tomar dependendo da necesidade do suxeito.    

  Tags: necesidades, educación especial, acis

 • Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

  http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf Neste enlace podedes atopar a Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, unha lei que foi aprobada fai tan só uns días e que penso que debemos ter moi conta na nosa lab...

  Tags: adaptación curricular, lei, discapacidade, necesidades

 • ¿Qué é un drdadi e un drdespe?

   Hoxe quero compartir con vós, unha cousa nova que aprendín nas prácticas e ten que ver coa atención á diversidade. ¿Oístes falar algunha vez dun DRD dun centro educativo? Eu nunca o escoitara falar del e nin tan sequera sabía da s&uac...

  Tags: drdadi, drdespe, atención diversidad, d.o, clasificación, necesidades, educativas

 • ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

  No arquivo que acabo de subir chamado " Atención á diversidade" pretendo facer un achegamento a este concepto e aos pasos que require a elaboración dunha ACs. Penso que é algo moi importante para o noso futuro profesional.

  Tags: diversidade, necesidades, lexislación

 • Necesidades formativas do profesorado ante a sociedade do coñecemento

  Hoxe vivimos nun mundo de cambio, totalmente dixitalizado onde as Novas Tecnoloxías da Comunicación e da Información teñen una presenza indiscutible, converténdose así nun piar fundamental de desenvolvemento social. Por iso, a escola non pode manterse &oa...

  Tags: necesidades, profesorado, novas tecnoloxías