Resultados para "orixes"

Tags

  • ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER AS ORIXES DA TECNOLOXÍA EDUCATIVA

    Logo de cursar esta materia ó longo deste curso académico, coido que é de especial relevancia comprender o que significa en esencia o concepto Tecnoloxía Educativa, polo que unha vez máis é preciso remontarse as orixes do termo para así entendelo c...

    Tags: Tecnoloxía Educativa, disciplina pedagóxica, orixes

  • 2. ORIXES E HISTORIA DO CLUB

    Neste apartado temos que ter en conta dous aspectos, un é a historia do club e outro son os seus antecedentes. En primeiro lugar teríamos que ver qué había antes da creación do club, é dicir, as razóns polas que motivaron a creación do mesm...

    Tags: antecedentes, orixes, historia, counseling, guidance, vocación, career