Resultados para "pero o que si é que cando me propoño algo poño todo o meu esforzo e ganas en conseguilo!"

Páginas top

 • 5. Autoavaliación

  Como dixen na presentación, cando se nos explicou en que &iacu...en clases maxistrais nas que todo...ento no que nos atopamos ante algo diferente sempre xorden as du...unha gran cantidade de tempo pero o fin alcanzado premia o esfo...itindo recoller no teu perfil todo aquelo que en algún momen...

 • 6. CONCLUSIÓN: ROMPECABEZAS CONSTRUÍDO

  ...completo que require de noito esforzo, dedicación, constancia e entrega pero, chegados a este punto podo dicir que conseguín algo qu...se fai (Nelson Mandela) A metodoloxía empregada nesta materia resultoume novidosa cand...ía (Anónimo) Espero seguir...

 • 1. O meu puzzle

  Seguro que moitos de vos en datas sinalada...llo. Nun primeiro momento creo que todos/as pensamos que a tarefa de...ílo é imposible, xa que cando abres a caixa, atópas...ultado final desaparece por momentos, pero ao final, despois de todo esforzo aca...

 • B_INTRODUCIÓN

  ...s desexáramos sempre e cando tivera relación coa t...te;amos e lembraríamos todos aqueles paraxes que fomos vi...distintas. Hai que dicir que, cando emprendemos a marcha, non todo fo...cada paso que dábamos, pero sobre todo con ganas de conseguir a meta.  &...

 • 1. Introdución

  Durante o meu traxecto educativo, nunca realicei un traballo com...soal. Resultou un método de traballo bastante interesa...cado ao comezo, xa que ao ser algo...resulta o mais difícil cando se realiza algo novo. Sen embargo pouco a...que me parece repetitivo. Pero, realizar algo novo e...

 • Prólogo

  ...en los que cuando parece que todo va a ser imposible, el afán y las ganas de llegar a una meta van haciendo que todo gire hasta que se engrane en...lanco. Uno de esos en los que todo trabajo tiene su recompensa. U...ograr el filamento de hilo de algodón carbonizado para su...

 • 5. DESENLACE: Conclusións e autoavaliación

  Toda película ten o seu final, a vez que ten unha promoc...bos e entreter o espectador. Pero cando tes moitas ideas as veces o...aacute;basenos pautas pero eu cando lía o meu guió...de sacalo adiante, pareciame todo tan confuso….pero a d&...lo, creo que construín algo qu...

 • 6. REFLEXIÓN

  Deseñar e unha das miñas pasións, cando o fago evádome, desfr...lexión, o mesmo ocorre cand...cedor ainda que o comecei con algo de medo por non saber por onde tiña que tirar pero po...to a mesma ilusión que cando...da asignatura, este método did&aa...

 • 1. Introdución

  1. Introdución Na programación de 5º de...co que me ía a atopar, pero imaxinaba unha materia basica...;a cabeza, ata decantarme por algo que recollera globalmente o que...ais son máis saborosos cando...cesos a dedicación e o esforzo son...

 • 8. CONCLUSIÓN

  ...ños, ya que nos brinda algo esencial que todo personal docente, bajo mi pun...virtiendo en ilusión y ganas de pasártelo bien enc...ma de ese mismo escenario con todos tus compañeros del el...as del centro escolar… pero después de dar los prim...