Resultados para "persoas"

Tags

  • Redes sociais

    Non me gustaría pechar esta experiencia no blog sen falar das populares REDES SOCIAIS tan coñecidas e empregadas por todos/as nós e que non resultan desapercibidas para ninguén.  Ademais non se pode esquecer que, ó longo desta materia, viñemos traba...

    Tags: rede social, persoas, comunicación

  • Reflexión sobre o meu Entorno Persoal de Aprendizaxe

    O Personal Learning Environment, como xa comentamos nas clases expositivas da materia, trátase de sistemas que nos axudan as persoas a desenvolvernos de forma autónoma converténdonos en donos do noso propio proceso de aprendizaxe. Precisamente pola importancia que consi...

    Tags: entorno persoal de aprendizaxe, autonomía, reflexión, redes sociais, realidade, educación, persoas, iniciativas